onderzoek kinderkanker microscoop

Raad van toezicht

& het meerjarenbeleid

KiKa heeft een onafhankelijke en onbezoldigde Raad van Toezicht. Haar taak is toezicht houden op de geworven fondsen en de bestedingen. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

Steven van der Heijden, voorzitter
Rien van Oers
René Bernards
Esther van Zeggeren
Birgit Otto

Lees hier meer over de (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht. 

Organogram

KiKa%20organogram.jpg

Hier vind je de statuten van KiKa

Meerjarenbeleid

KiKa’s motto is 'Groter worden door klein te blijven'. Sinds 2010 doet KiKa extra investeringen, met name in fondsenwerving en communicatie. De reden voor deze extra investeringen is het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Een onderzoeks- en zorgcentrum voor kinderen met kanker dat het grootste van Europa is. 

Sinds mei 2018 vindt een groot deel van het kinderoncologisch onderzoek in Nederland in het Prinses Máxima Centrum plaats. Voorheen heeft het onderzoek plaatsgevonden in zeven verschillende academische centra. Door deze versnipperde aanpak is het lastig geweest om kennis en ervaring op te bouwen en specialisten op te leiden. Met de komst van het Prinses Máxima Centrum komen zorg en onderzoek onder één dak. Dit verhoogt de kwaliteit van onderzoek en zorg en zo kunnen steeds meer kinderen genezen!

Terugblik 2011 tot 2015

Lees hier meer over het meerjarenplan 2011 tot 2015

Met de komst van het Prinses Máxima Centrum zal het niveau van onderzoek en de omvang hiervan sterk gaan stijgen. Om deze omvang te kunnen realiseren heeft KiKa haar fondsenwerving over de periode 2011 tot 2015 moeten verdubbelen (ten opzichte van 2010). Dat is ook de reden dat KiKa veel heeft geïnvesteerd in het werven van structurele donateurs. 

Hierdoor is er sinds 2010 een stijging te zien in de kosten. Ondanks deze stijging in kosten blijft KiKa onder de norm van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving. Kosten voor fondsenwerving mogen met het CBF-keurmerk niet hoger zijn dan 25% (gemiddelde genomen over drie jaar). 

De opstelling van het financiële plan is gebaseerd op het eerste operationele plan van het Prinses Máxima Centrum. Met name op de prognose van de onderzoeksplannen en de kosten hiervan. Het verschil van de totale baten in 2010 ten opzichte van 2015 is 13.2 miljoen euro tegenover 24.4 miljoen euro. Het meerjarenbeleid van 2011-2015 heeft dan ook in het teken gestaan van sterke groei en investeringen.

Terugblik 2016 tot 2020

Lees hier meer over het meerjarenplan 2016 tot 2020

In mei 2018 is het Prinses Máxima Centrum geopend. De financiële situatie rond de research zal dan een dynamische ontwikkeling doormaken. De ambitie is om vanaf de opening alle vier verdiepingen in te richten voor 400 onderzoekers.
De research bezetting gaat zich als volgt ontwikkelen:

Jaartal FTE
 2016  70
 2017  80- 100
 2018- 2019   200- 300 
 2020- 2021   350- 400


Dit houdt in dat KiKa vanaf 2018 25 miljoen euro aan netto-opbrengsten moet realiseren. Hiervoor zal KiKa de investeringsstrategie van de afgelopen vijf jaar intensiveren, waarbij de focus ligt op het verhogen van het aantal structurele donateurs. 

 

Vooruitblik 2020 tot 2023

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren