Balie kinderziekenhuis

Online groepscursus voor kinderen met kanker

Is een online groepscursus ter ondersteuning van kinderen met kanker haalbaar en effectief?

Introductie 
Een aantal jaren geleden is in het Emma Kinderziekenhuis het Op Koers programma ontwikkeld voor kinderen die behandeld zijn voor kanker of een chronische ziekte. Dit programma heeft als belangrijkste doel kinderen te leren opkomen voor zichzelf en hun zelfwaardering en sociaal, emotioneel functioneren te versterken door middel van het aanleren van verschillende omgangsvaardigheden. Na evaluatie van deze cursus is gebleken dat deelname aan de groepsinterventie een duidelijk positieve invloed had op het welzijn van kinderen en jongeren met kanker in de voorgeschiedenis.

Om aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren, en om meer jongeren in heel Nederland te kunnen bereiken is het belangrijk een online cursus te ontwikkelen. In samenwerking met het Trimbos instituut kan www.opkoersonline.nl worden gerealiseerd.

In dit project gaan we onderzoeken of een dergelijk online aanbod net als de face-to-face cursus effectief en uitvoerbaar is. Tevens zal de tevredenheid van een dergelijk cursusaanbod worden geëvalueerd. Voorafgaand en na afloop zullen vragenlijsten worden afgenomen. Als kan worden aangetoond dat deze eerste online groepscursus voor jongeren die behandeld zijn voor kanker werkelijk doeltreffend is, biedt dit een unieke mogelijkheid jongeren in heel Nederland, centrum overstijgend, te ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van hun ziekte. 

Conclusie 
Het onderzoek dat naar de cursus Op Koers Online plaatsgevonden heeft, heeft 10 maanden in beslag genomen. De in totaal 12 cursisten werd gevraagd 3 vragenlijsten in te vullen: 1 tijdens de aanmeldprocedure, 1 tijdens de cursus en 1 direct na afloop van de cursus. De cursisten waren zeer gemotiveerd en tijdens de cursus is geen enkele cursist afgehaakt. De reacties van zowel cursisten als cursusleiders op de cursus waren overwegend positief. Cursisten gaven de cursus een gemiddeld rapportcijfer van 8,2.

De belangrijkste uitkomst is dat het online aanbieden van de cursus Op Koers voor jongeren die behandeld zijn voor kanker zeer goed haalbaar is. Ook de deelname van jongeren van verschillende kinderoncologische centra bleek succesvol. Centrum overstijgend werken middels een online aanbod bleek goed haalbaar in de praktijk.

Uit dit onderzoek bleek echter wel dat er tijdgebrek was binnen de sessies. De cursisten gaven aan dat er binnen de cursus meer tijd had moeten zijn voor een aantal onderwerpen uit het programma. Vooral de late effecten van (de behandeling van) kanker, pesten en schelden met kanker en 'mijn verhaal' kwamen tijdens de pilot cursussen niet altijd voldoende aan bod. Door uitbreiding van de cursus van 6 naar 8 bijeenkomsten is meer ruimte gecreëerd om deze onderwerpen voldoende te kunnen behandelen. Om het effect van de cursus definitief vast te kunnen stellen zijn langere follow-up metingen en een controlegroep nodig.

Onderzoeksnummer: 60
Centrum: Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
Startjaar: 2009 
Looptijd: 1 jaar 
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 75.000

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
botverlies

Botverlies bij kinderen met kanker

Hoe kan botverlies in een vroeg stadium worden opgespoord en worden behandeld?

Lees verder
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren