onderzoek kanker

Late effecten van radiotherapie

De late effecten van radiotherapie bij overlevenden van kinderkanker

De overleving van kinderen met kanker is in de laatste jaren sterk verbeterd, maar gaat echter gepaard met een risico op het ontstaan van late effecten die deels aan de tumor en deels aan de behandeling te wijten zijn. Een bekende en belangrijke risicofactor is radiotherapie.

Het doel van dit project is de relatie tussen bestralingsdosis en late effecten nauwkeurig te analyseren. Hiervoor is bij een groot aantal lange termijn-overlevenden van kanker op de kinderleeftijd het vóórkomen en de ernst van late effecten onderzocht. Afhankelijk van de aard en dosis van de bestraling werden er verschillende late effecten gevonden.

Overlevenden waarvan de hersenen bestraald waren hadden het vaakst last van late effecten en ook het vaakst ernstige, levensbedreigende late effecten. Meer dan 80% van deze groep had last van late effecten en bijna de helft had minstens vijf late effecten. De meest voorkomende late effecten in deze groep waren kaalheid en effecten op het geheugen, het zenuwstelsel, de stofwisseling en de hormoonhuishouding.

Hersenbestraling leidde ook tot een hoger risico op beroertes. Dit verhoogde risico werd ook gezien bij overlevenden die op de borstkas-hals bestraald waren en was het hoogst in de groep die zowel hersenbestraling als bestraling van de borstkas-hals had gehad. Het risico op beroertes nam toe naarmate de stralingsdosis hoger was.

Een derde van de overlevenden waarbij het hart in het bestralingsgebied had gelegen had last van hartklepafwijkingen. Ook het risico op hartklepafwijkingen nam toe met een hogere stralingsdosis. De aanwezigheid van een aangeboren hartafwijking zorgde  ook voor een verhoogd risico op klepafwijkingen. 
De gevonden risicoschattingen op basis van stralingsdosis ondersteunen de ontwikkeling van richtlijnen voor screening van overlevenden van kinderkanker op late termijn effecten wat tijdige en doeltreffende behandeling mogelijk maakt.

Onderzoeksnummer: 68
Centrum: Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
Startjaar: 2010
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 264.460

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
botverlies

Botverlies bij kinderen met kanker

Hoe kan botverlies in een vroeg stadium worden opgespoord en worden behandeld?

Lees verder
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren