kinderkanker onderzoek lab kika

Kwaliteitsbewaking onderzoeken

Hoe worden de KiKa onderzoeken beoordeeld?

KiKa heeft een Wetenschappelijke Raad aangesteld die alle onderzoeksvoorstellen van wetenschappers beoordeelt. De Wetenschappelijke Raad bestaat uit vooraanstaande onderzoekers op het gebied van kanker, met goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zo weten wij en jij zeker dat alleen de beste onderzoeken gefinancierd worden. 

Wetenschappelijke Raad van KiKa

Prof. dr. Jacques Neefjes (voorzitter)
Prof. dr. Anne May (vice-voorzitter)
Prof. dr. Roel Willemze
Dr. Bert van der Reijden
Prof. dr. Jos Beijnen 
Dr. Marike Broekman
Prof. dr. Jürgen Kuball
Prof. dr. Geneviève Laureys 
Dr. Mirjam Heemskerk

Prof. dr. John Martens
Prof. dr. Marcel Verheij

Het reglement van de Wetenschappelijke Raad is hier te lezen.

Financiële steun voor wetenschappelijke onderzoeken kan uitsluitend worden aangevraagd wanneer het onderzoek een duidelijke relatie heeft met kinderkanker. Gedurende de looptijd van projecten en programma’s volgt KiKa de voortgang van het onderzoek. Wanneer er naar het oordeel van KiKa onvoldoende voortgang is, heeft KiKa het recht om de financiering tussentijds te stoppen. Er zijn drie toetsingsmomenten:

- Voortgangsrapport
Wanneer het onderzoek een looptijd heeft van langer dan een jaar, dient een jaar na de start van het onderzoek over de voortgang te worden gerapporteerd. Hierbij dienen aanpassingen van het project op basis van de commentaren van referenten worden opgenomen en moeten eventuele knelpunten worden aangegeven.
 
- Site visit
Alle drie- en vierjarige projecten worden halverwege hun looptijd beoordeeld tijdens de KiKa site visit. Tijdens de site visit wordt de voortgang gepresenteerd aan de site visit commissie. Dit is een internationaal panel van deskundigen. Ook een lid van de Wetenschappelijke Raad is hierbij aanwezig. De site visit commissie communiceert haar bevindingen aan de directie van KiKa. Op basis van deze beoordeling wordt de voortzetting van de onderzoeksfinanciering bepaald.
 
- Eindverslag
Bij afronding van een project/ programma moet een schriftelijk verslag ingediend worden waarin de resultaten van het project beschreven staan. Dit verslag wordt door de Wetenschappelijke Raad van KiKa beoordeeld.
 


Kijk ook eens naar de links hieronder voor meer informatie over de onderzoeken die wij financieren.

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren