Financiering

Financieringsvormen

voor onderzoek naar kinderkanker

English? see downloads

KiKa financiert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kinderkanker.

Er kan financiële steun worden aangevraagd door onderzoekers, ongeacht aan welke wetenschappelijke instelling in Nederland zij verbonden zijn. Het onderzoek waarvoor financiering wordt aangevraagd dient een duidelijke relatie met kinderkanker te hebben. Er kan financiering worden aangevraagd voor wetenschappelijk onderzoek met een fundamenteel experimentele, een klinische, een epidemiologische of een psychologische vraagstelling

Financieringsvormen 

KiKa kent drie financieringsvormen: 

Onderzoeksprojecten

 • De meest gangbare vorm van onderzoek waarin één of enkele wetenschappelijke vragen centraal staan.
 • Onderzoeksprojecten kunnen in principe door maximaal 2 projectleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 projectleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd.
 • Samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen is mogelijk, mits er een duidelijke toegevoegde waarde van deze samenwerking wordt aangetoond. Maximaal 20% van het totaal aangevraagde budget kan worden opgevraagd voor het deel van het onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd.
 • Max. 4 jaar
 • Er is geen limiet qua aan te vragen budget, maar het bedrag dient uiteraard overeen te stemmen met de voorgestelde werkzaamheden en benodigdheden.  Dit zal inhoudelijk worden beoordeeld.
 • Limiet voor aan te vragen personeel is in principe max. 1,5 FTE per jaar. Hier kan van worden afgeweken, maar dan moeten de redenen hiervoor goed onderbouwd worden in de aanvraag. 

Pilotprojecten

 • Specifiek bedoeld om de haalbaarheid van een uitzonderlijk en innovatief onderzoeksvoorstel te exploreren. Het pilotproject heeft tot doel om vast te stellen of het onderzoeksvoorstel kansrijk is. Bij succes zal dit project het voorwerk voor een uiteindelijk onderzoeksvoorstel vormen.
 • Bij voorstellen voor pilotprojecten wordt kritisch beoordeeld of het voorstel aan bovenstaande criteria voldoet.
 • Pilotprojecten kunnen in principe door maximaal 2 projectleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 projectleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd. 
 • Max. 1.5 jaar
 • Er is geen limiet qua aan te vragen budget, maar het bedrag dient uiteraard overeen te stemmen met de voorgestelde werkzaamheden en benodigdheden. 
 • Limiet voor aan te vragen personeel is in principe max. 1 FTE per jaar. Hier kan van worden afgeweken, maar dan moeten de redenen hiervoor goed onderbouwd worden in de aanvraag.

Meerjarige programma's

 • Specifiek bedoeld om uitgebreide onderzoeksvoorstellen, bestaande uit meerdere complementaire workpackages, mogelijk te maken. 
 • Financiering van meerjarige programma’s biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld meerdere (multidisciplinaire) vraagstellingen binnen een overkoepelend onderzoeksproject aan te pakken of om projecten waar grote en complexe samenwerkingen van belang zijn mogelijk te maken.
 • De meerwaarde van een groot programma boven meerdere losse onderzoeksprojecten dient te worden beredeneerd.
 • Er dient een duidelijk plan te worden opgesteld voor de valorisatie en translatie van de onderzoeksresultaten.
 • Samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen is mogelijk, mits er een duidelijke toegevoegde waarde van deze samenwerking wordt aangetoond. Maximaal 20% van het totaal aangevraagde budget kan worden opgevraagd voor het deel van het onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd. 
 • Programma’s kunnen in principe door maximaal 2 programmaleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 programmaleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd. 
 • Max. 6 jaar, max. € 2.500.000


Voor alle financieringsvormen geldt dat gegenereerde data publiekelijk beschikbaar moeten worden gemaakt. Voor data die bescherming vereisen, bijvoorbeeld omdat deze vertrouwelijk van aard zijn, dient de waarborging van deze bescherming te worden aangegeven. 

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren