Subsidieaanvraag

Subsidieaanvraag

voor onderzoek naar kinderkanker

Er kan financiële steun worden aangevraagd door onderzoekers, ongeacht aan welke wetenschappelijke instelling in Nederland zij verbonden zijn.

Financiering

Let op! Aanpassingen in data voor indiening en toekenningsbesluit 2021.


Ook KiKa merkt de effecten van het coronavirus. Een groot deel van de acties en evenementen is geannuleerd en ook werving heeft een aantal maanden stilgelegen. Het is op dit moment nog niet exact te voorspellen wat de impact van de coronacrisis op het beschikbare budget van 2021 zal zijn.

Om de bovengenoemde redenen hebben wij besloten de volgende aanpassingen door te voeren op de planning van 2021
  • In 2021 zijn er twee indieningsrondes. De deadlines voor de aanvraag van onderzoeks- en pilotprojecten zijn op 1 januari 2021 en 1 augustus 2021 (definitieve data).
  • De beoordeling van de projecten in deze twee rondes worden respectievelijk in mei en tegen het eind van het kalenderjaar met de onderzoekers gecommuniceerd.
  • De eerstvolgende deadline voor het indienen van een nieuwe vooraanvraag voor een meerjarig programma is op 1 februari 2023 (onder voorbehoud).  

 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door het betreffende formulier en de KiKa budgettool (in Excel) te mailen naar onderzoek@kika.nl

In het geval van een herindiening of aangepaste versie van een eerder ingediend voorstel, gelieve duidelijk aangeven in welk opzicht de nieuwe aanvraag verschilt van de eerdere aanvraag (d.m.v. een begeleidende brief en, indien van toepassing, het visueel duiden van aangepaste stukken tekst).

Data

- Onderzoeksprojecten en pilotprojecten

Wanneer een project vóór de onderstaande data wordt ingediend, zal het project bij de eerstvolgende vergadering van de Wetenschappelijke Raad besproken worden. KiKa streeft ernaar de beoordelingsprocedure binnen vier maanden te voltooien.

2021:
1 januari, 1 augustus (definitief)

2022:
1 februari, 1 juni, 1 oktober

- Meerjarige programma's
KiKa financiert elk jaar maximaal één meerjarig programma. Aanvragen worden één keer per jaar beoordeeld. Voor subsidie voor meerjarige programma's dient een vooraanvraag te worden gestuurd voor 1 februari. Begin juni wordt gecommuniceerd of een volledige aanvraag mag worden ingediend. Volledige aanvragen dienen voor 1 oktober ingediend te zijn. Wanneer KiKa het nodig vindt, kan de hierboven beschreven procedure worden aangepast. 
 

Let op: in 2021 en 2022 is er geen mogelijkheid tot het indienen van aanvragen voor meerjarige programma’s. Vooraanvragen kunnen voor 1 februari 2023 ingediend worden.
 

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren