Subsidieaanvraag

Subsidieaanvraag

voor onderzoek naar kinderkanker

Het onderzoek waarvoor financiering wordt aangevraagd dient een duidelijke relatie met kinderkanker te hebben.

Er kan financiering worden aangevraagd voor wetenschappelijk onderzoek met een fundamenteel experimentele, een klinische, een epidemiologische of een psychologische vraagstelling. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door het betreffende formulier en de KiKa budgettool (in Excel) te mailen naar onderzoek@kika.nl

In het geval van een herindiening of aangepaste versie van een eerder ingediend voorstel, gelieve duidelijk aangeven in welk opzicht de nieuwe aanvraag verschilt van de eerdere aanvraag (d.m.v. een begeleidende brief en, indien van toepassing, het visueel duiden van aangepaste stukken tekst).

Data 2021

Wanneer een project vóór de onderstaande data wordt ingediend, zal het project bij de eerstvolgende vergadering van de Wetenschappelijke Raad besproken worden.

- Onderzoeksprojecten en pilotprojecten 

1 januari, 1 augustus (definitief)

- Meerjarige programma's
KiKa financiert elk jaar maximaal één meerjarig programma. Aanvragen worden één keer per jaar beoordeeld. Voor subsidie voor meerjarige programma's dient een vooraanvraag te worden gestuurd voor 1 april. Begin juli wordt gecommuniceerd of een volledige aanvraag mag worden ingediend. Volledige aanvragen dienen voor 1 december ingediend te zijn. Wanneer KiKa het nodig vindt, kan de hierboven beschreven procedure worden aangepast. 
 

Let op: in 2021 en 2022 is er geen mogelijkheid tot het indienen van aanvragen voor meerjarige programma’s. Vooraanvragen kunnen voor 1 april 2023 ingediend worden.

KiKa is zich ervan bewust dat de coronacrisis impact heeft op de lopende onderzoeksprojecten die zij financiert. Het is onvermijdelijk dat de planning van projecten hierdoor beïnvloed wordt. Wij hebben in 2020 contact opgenomen met alle betreffende onderzoekers om de gevolgen te inventariseren en samen naar een mogelijke oplossing te kijken.  Bij vragen of indien er zich specifieke issues voordoen kan er contact worden opgenomen met onderzoek@kika.nl

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren