Subsidieaanvraag

Subsidieaanvraag

voor onderzoek naar kinderkanker

English? see downloads

Er kan financiële steun worden aangevraagd door onderzoekers, ongeacht aan welke wetenschappelijke instelling in Nederland zij verbonden zijn.

Financiering

 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door het betreffende formulier en de KiKa budgettool (in Excel) te mailen naar research@kika.nl.. 

In het geval van een herindiening of aangepaste versie van een eerder ingediend voorstel, gelieve duidelijk aangeven in welk opzicht de nieuwe aanvraag verschilt van de eerdere aanvraag (d.m.v. een begeleidende brief en, indien van toepassing, het visueel duiden van aangepaste stukken tekst).

Data

- Onderzoeksprojecten en pilotprojecten

Wanneer een project vóór de onderstaande data wordt ingediend, zal het project bij de eerstvolgende vergadering van de Wetenschappelijke Raad besproken worden. KiKa streeft ernaar de beoordelingsprocedure binnen vier maanden te voltooien.

  • 1 februari
  • 1 juni
  • 1 oktober

 

- Meerjarige programma's
KiKa financiert elk jaar maximaal één meerjarig programma. Aanvragen worden één keer per jaar beoordeeld. Voor subsidie voor meerjarige programma's dient een vooraanvraag te worden gestuurd voor 1 april. Wij nodigen de aanvragers uit de vooraanvraag mondeling toe te lichten op maandag 15 mei (einde middag)
Begin juni wordt gecommuniceerd of een volledige aanvraag mag worden ingediend. Volledige aanvragen dienen voor 1 oktober ingediend te zijn. Wanneer KiKa het nodig vindt, kan de hierboven beschreven procedure worden aangepast. 
 


vooraanvraag: 1 april
mondelinge toelichting vooraanvraag: 15 mei 2023 
volledige aanvraag: 1 oktober

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren