Tom Voûte Fonds

Prof. Dr. Tom Voûte was een begenadigd arts die zich met hart en ziel inzette voor de strijd tegen kinderkanker. Hij was de grondlegger van de kinderoncologie in Nederland, oprichter van Stichting Kindergeneeskundig Kankeronderzoek (SKK) en medeoprichter van KiKa. Na zijn overlijden in 2008 besloot het bestuur van SKK de naam te veranderen in het Tom Voûte Fonds.

Tom Voûte

Samengaan met KiKa

Om in de toekomst met nog meer inzet te kunnen strijden tegen kinderkanker hebben KiKa en het Tom Voûte Fonds besloten om de krachten te bundelen. Per 1 mei 2013 heeft het Tom Voûte Fonds zich volledig aangesloten bij KiKa.

Prof. Tom Voûte ontving in dit fonds de eerste grote schenkingen ten behoeve van onderzoek naar kinderkanker. KiKa zet daarom graag onder dezelfde naam zijn werk voort en richt zich hiermee met name op (grotere) schenkingen en nalatenschappen.

Tom Voûte middag

Wij nodigen begunstigers, en diegenen die een grotere schenking of legaat overwegen, uit op onze reguliere bijeenkomsten waarbij wij u graag informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van kinderkanker en door top onderzoekers op een toegankelijke manier laten vertellen over de resultaten van door KiKa gefinancierde onderzoeken, en natuurlijk over de ontwikkeling van het nieuwe Prinses Máxima Centrum. Ook is er volop ruimte voor het  verhaal van een survivor, een ervaringsdeskundige die heeft ondervonden hoe het is om als kind kanker te hebben én te overwinnen.

Bijeenkomsten zijn altijd op een passende locatie, soms in samenwerking met andere organisaties, waar mogelijk op een prettige manier gecombineerd met andere programmering.

De komst van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht dat in 2016 de deuren opent, is een unieke Europese ontwikkeling waarbij wij onze begunstigers graag van dichtbij betrokken houden, en op deze wijze van tijd tot tijd met een kring van “vrienden” op het werk van KiKa kunnen reflecteren.