Tom Voûte Fonds

Per 1 mei 2013 heeft het Tom Voûte Fonds zich volledig aangesloten bij KiKa. Het Tom Voûte Fonds richt zich met name op (grotere) schenkingen en nalatenschappen.

 

Donatie mogelijkheden

Schenken aan een goed doel of een goed doel in uw testament opnemen is geen eenvoudige beslissing. Uiteraard geven wij u graag alle informatie die nodig is om deze beslissing te nemen. In grote lijnen zijn er twee mogelijkheden om een financiële bijdrage te doen: bij leven en in de vorm van nalatenschap.

Eenmalige schenking

Wilt u het verschil maken en het Tom Voûte Fonds financieel steunen dan is dit natuurlijk mogelijk door middel van de eenmalige schenking van een ‘groot’ bedrag. Dit levert aanzienlijke fiscale voordelen op. In de meeste gevallen kunt u een gift in zijn geheel aftrekken van de inkomstenbelasting, maar daarvoor geldt wel de voorwaarde van een minimum en een maximumbedrag.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een schenking met een looptijd van 5 jaar of langer. U schenkt dan jaarlijks, gedurende 5 jaar (of langer), een vast bedrag aan het Tom Voûte Fonds (aangesloten bij KiKa).
Met een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U ontvangt daardoor (afhankelijk van uw inkomen) maximaal 52% van de schenking terug. U kunt dus meer schenken zonder dat het u extra geld kost.

Rekenvoorbeeld
Een Notariële Akte is niet meer nodig

Een periodieke schenking hoeft niet meer vastgelegd te worden in een notariële akte.
Een schriftelijke overeenkomst (schenkingsovereenkomst) tussen u en het Tom Voûte Fonds (aangesloten bij KiKa) waarin de voorwaarden staan vermeld ten aanzien van uw gift is voldoende. Download hieronder het formulier voor een periodieke schenking; de schenkingsovereenkomst. Dit model is gebaseerd op de gegevens van de Belastingdienst en is opgesteld in samenwerking met onze notaris.

Schenkingsovereenkomst

Mocht u een periodieke schenking aan het Tom Voûte Fonds (aangesloten bij KiKa) willen doen, vragen we u deze in tweevoud op te maken, te ondertekenen en per post te sturen naar:

Tom Voûte Fonds (aangesloten bij KiKa)
T.a.v. Marijke Roskam
Antwoordnummer 1036
1180 VD Amstelveen

* Graag een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bijvoegen.

Als u deze ingevuld aan ons terugstuurt zullen wij de periodieke machtiging zo snel mogelijk verwerken.

Voorwaarden

Een periodieke schenking levert belastingvoordeel op als u voldoet aan deze voorwaarden:
– U betaalt minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar, minimaal € 60,-
– De schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u en het Tom Voûte Fonds (aangesloten bij KiKa) in een schenkingsakte

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, stuur een mail naar info@kika.nl.

Klik hier voor het model van de van de onderhandse overeenkomst van het Tom Voûte Fonds (aangesloten bij KiKa)  en de verdere uitleg. Dit model is gebaseerd op de gegevens van de Belastingdienst en is opgesteld in samenwerking met onze notaris.

Maak in de toekomst het verschil: Nalaten

Als u in de toekomst het verschil wilt maken kunt u na uw overlijden (een deel van) uw bezit aan het Tom Voûte Fonds nalaten. Dit kan op twee manieren. De eerste is via een legaat. U laat dan een vast geldbedrag of een bepaald ‘bezit’, zoals uw huis, na aan het fonds. De tweede mogelijkheid is via een erfstelling. In dit geval laat u een deel of uw hele erfenis na aan het fonds. Of u nu voor een legaat of een erfstelling kiest, in beide gevallen moet dit officieel in uw testament worden vastgelegd.

Persoonlijk advies

Wat de beste optie voor u is hangt natuurlijk af van uw  persoonlijke wensen en uw situatie. Voor al uw vragen en een persoonlijk advies kunt u terecht bij fiscalisten en notarissen van Van Doorne. Dat zijn de ‘huisspecialisten’ van het Tom Voûte Fonds. Zij kunnen u kosteloos adviseren. Neem contact met ons op voor meer informatie via tomvoutefonds@kika.nl.

Marijke Roskam    06- 46471619      marijke.roskam@kika.nl

Direct schenken

Wilt u niet langer wachten en direct het verschil maken, dan kan dat natuurlijk ook. U  kunt uw schenking overmaken op ons rekeningnummer: NL67INGB0000001918.