Tom Voûte Fonds

Per 1 mei 2013 heeft het Tom Voûte Fonds zich volledig aangesloten bij KiKa. Het Tom Voûte Fonds richt zich met name op (grotere) schenkingen en nalatenschappen.

 

Historie

Prof. Dr. Tom Voûte was een begenadigd arts die zich met hart en ziel inzette voor de strijd tegen kinderkanker. Hij was de grondlegger van de kinderoncologie in Nederland, oprichter van Stichting Kindergeneeskundig Kankeronderzoek (SKK) en medeoprichter van KiKa. Na zijn overlijden in 2008 besloot het bestuur van SKK de naam te veranderen in het Tom Voûte Fonds.

Tom Voûte

Samengaan met KiKa

Om in de toekomst met nog meer inzet te kunnen strijden tegen kinderkanker hebben KiKa en het Tom Voûte Fonds besloten om de krachten te bundelen. Per 1 mei 2013 heeft het Tom Voûte Fonds zich volledig aangesloten bij KiKa. Prof. Tom Voûte ontving in dit fonds de eerste grote schenkingen ten behoeve van onderzoek naar kinderkanker. KiKa zet daarom graag onder dezelfde naam zijn werk voort en richt zich hiermee met name op (grotere) schenkingen en nalatenschappen.