Tom Voûte Fonds

Tom VoûteProf. Dr. Tom Voûte was een begenadigd arts die zich met hart en ziel inzette voor de strijd tegen kinderkanker. Hij was de grondlegger van de kinderoncologie in Nederland, oprichter van Stichting Kindergeneeskundig Kankeronderzoek (SKK) en medeoprichter van KiKa. Na zijn overlijden in 2008 besloot het bestuur van SKK de naam te veranderen in het Tom Voûte Fonds.

De mogelijkheden om te steunen

Schenken aan een goed doel of een goed doel in uw testament opnemen is geen eenvoudige beslissing. Uiteraard geven wij u graag alle informatie die nodig is om deze beslissing te nemen. In grote lijnen zijn er twee mogelijkheden om een financiële bijdrage te doen: bij leven en in de vorm van nalatenschap.

Eenmalige schenking

Wilt u het verschil maken en het Tom Voûte Fonds financieel steunen dan is dit natuurlijk mogelijk door middel van de eenmalige schenking van een ‘groot’ bedrag. Dit levert aanzienlijke fiscale voordelen op. In de meeste gevallen kunt u een gift in zijn geheel aftrekken van de inkomstenbelasting, maar daarvoor geldt wel de voorwaarde van een minimum en een maximumbedrag.

Periodieke schenking en de onderhandse overeenkomst

Een periodieke schenking is echter onder álle omstandigheden aftrekbaar. Dit betekent dat u over een langere periode regelmatig een schenking doet.
Voor periodieke giften is het met ingang van 1 januari 2014 niet meer noodzakelijk dat deze worden vastgelegd in een notariële akte. Dat laatste mag wel, maar hoeft dus niet meer. Bij de totstandkoming van de wetswijziging is aangegeven dat een onderhandse akte voor periodieke schenkingen in elk geval moet bevatten:

  • de persoonsgegevens van de schenker;
  • de naam van de begiftigde instelling;
  • de omvang van de periodieke gift;
  • de jaarlijkse uitkeringen of verstrekkingen;
  • de (minimale) looptijd van de schenkingsovereenkomst;
  • een door de instelling aan de gift toe te kennen (uniek) transactienummer;
  • een uniek nummer als bedoeld in de handelsregisterwet van de instelling;
  • bij overlijden zal de overeenkomst ophouden te bestaan.

Klik hier voor het model van de van de onderhandse overeenkomst van KiKa. Dit model is gebaseerd op de gegevens van de Belastingdienst en is opgesteld in samenwerking met onze notaris.

Maak in de toekomst het verschil: nalaten

Als u in de toekomst het verschil wilt maken kunt u na uw overlijden (een deel van) uw bezit aan het Tom Voûte Fonds nalaten. Dit kan op twee manieren. De eerste is via een legaat. U laat dan een vast geldbedrag of een bepaald ‘bezit’, zoals uw huis, na aan het fonds. De tweede mogelijkheid is via een erfstelling. In dit geval laat u een deel of uw hele erfenis na aan het fonds. Of u nu voor een legaat of een erfstelling kiest, in beide gevallen moet dit officieel in uw testament worden vastgelegd.

Persoonlijk advies

Wat de beste optie voor u is hangt natuurlijk af van uw  persoonlijke wensen en uw situatie. Voor al uw vragen en een persoonlijk advies kunt u  bij ons terecht en bij de fiscalisten en notarissen van Van Doorne. Dat zijn de ‘huisspecialisten’ van het Tom Voûte Fonds. Zij kunnen u kosteloos adviseren. Neem contact met ons op voor meer informatie via tomvoutefonds@kika.nl. Of bel ons via 0900 – 4000 888 (€ 0,20/ p.m., tijdens kantooruren)

 

Direct schenken

Wilt u niet langer wachten en direct het verschil maken, dan kan dat natuurlijk ook. U  kunt uw schenking overmaken op ons rekeningnummer: NL89INGB 000 000 8118