Steun KiKa

Zonder jullie hulp kan KiKa niet bestaan, zo simpel is het. Gelukkig steunen veel particulieren en bedrijven ons. Dit kan op verschillende manieren.

KiKa heeft als doelstelling 95% genezing en daar hebben wij jullie hulp hard bij nodig. Steun ons éénmalig, word donateur of kom in actie voor KiKa!

Fiscale informatie

blauwe-envelop-belastingdienst-470x340KiKa is aangemerkt als ANBI instelling bij de belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift.

Fiscale naam: Stichting Kinderen Kankervrij  ‘KiKa’
Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van KiKa is: 811549914

Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze.
Met een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Gegevens voor uw belastingaangifte

Donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet schriftelijk is vastgelegd in een akte
Bij een donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet is vastgelegd in een schenkingsakte heeft u voldoende aan onderstaande gegevens:

Fiscale naam: Stichting Kinderen Kankervrij  ‘KiKa’
Locatie: Amstelveen
ANBI status: Ja
Culturele Instelling: Nee

Een schriftelijk vastgelegde periodieke schenking
Doet u een periodieke schenking die schriftelijk is vastgelegd dan zijn onderstaande gegevens voor u belangrijk.

Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van KiKa:       811549914
Transactienummer:
– Heeft u een schenkingsakte die is opgesteld door de notaris, dan is er geen sprake van een transactienummer. Deze hoeft u niet in te vullen;
– Bij een schenkingsakte die na 2014 is vastgelegd door KiKa en u is er sprake van een transactienummer. Het transactienummer kunt u vinden op uw schenkingsovereenkomst.

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar info@kika.nl.

ANBI status controleren

ANBI FCKiKa is door de belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. KiKa is te vinden onder de officiële naam Stichting Kinderen Kankervrij.

Klik hier om de ANBI status van KiKa te checken.

Naam:  Stichting Kinderen Kankervrij
Vestigingsplaats:  Amstelveen

Voor meer informatie:  www.belastingdienst.nl

KiKa
Postbus 325
1180 AH Amstelveen
Fiscaal nummer           811549914

Doelstelling van KiKa

KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
http://www.kika.nl/organisatie-kika/doelstellingen-kika/

Raad van Toezicht

KiKa heeft een onafhankelijk en onbezoldigde Raad van Toezicht van vijf leden: Monique Maarsen (voorzitter), Pieter ter Kuile (penningmeester), Marinus van Oers, Ton Berns en Steven van der Heijden. http://www.kika.nl/organisatie-kika/organogram/

Beloningsbeleid

KiKa heeft voor haar werknemers een personeelsgids met arbeidsvoorwaarden opgesteld. De salarisschalen zijn afgeleid van cao ziekenhuizen.
Er is een pensioenregeling voor de werknemers bij Nationale Nederlanden.

Verslag van activiteiten

In onze jaarverslagen zijn verslagen te vinden van al onze activiteiten
http://www.kika.nl/organisatie-kika/jaarverslagen/

Ook kun je via de volgende links hier meer over lezen:
http://www.kika.nl/kika-acties/kika-evenementen/
http://www.kika.nl/organisatie-kika/fondsenwerving/

Financiële verantwoording

KiKa werft fondsen die ten goede komen aan wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Hierbij leggen wij uit hoe ons geld besteed wordt. Het gehele resultaat besteedt KiKa aan wetenschappelijk onderzoek. Een deel van het resultaat besteden wij direct aan onderzoeksaanvragen die gedurende het jaar binnenkomen. Dit zijn de goedgekeurde onderzoeken. Een onderzoek duurt gemiddeld vier jaar. Een ander deel van het resultaat gaat naar het bestemmingsreserve. Het bestemmingsreserve wordt gebruikt voor onderzoeken die in de nabije toekomst worden aangevraagd en voor de realisatie van het onderzoekslaboratorium van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.

De jaarverslagen van KiKa zijn hier te vinden
http://www.kika.nl/organisatie-kika/jaarverslagen/

CBF keurmerk

KiKa heeft het officiële keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit keurmerk is een garantie voor donateurs en actievoerders dat men met een betrouwbare organisatie van doen heeft, waaraan men met een gerust hart kan geven.