Periodieke Schenking

Help KiKa mee onderzoek naar kinderkanker te financieren. Het doel van de onderzoeken is om de genezingskans versneld te verhogen en de kwaliteit van behandelingen te verbeteren. Op dit moment geneest ruim 75% van de kinderen en dat kan en moet omhoog.

Steun KiKa met een periodieke schenking

Een periodieke schenking is een schenking met een looptijd van 5 jaar of langer. U schenkt dan jaarlijks, gedurende 5 jaar (of langer), een vast bedrag aan KiKa.
Met een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U ontvangt daardoor (afhankelijk van uw inkomen) maximaal 52% van de schenking terug. U kunt dus meer schenken zonder dat het u extra geld kost.

Rekenvoorbeeld
Een Notariële Akte is niet meer nodig

Een periodieke schenking hoeft niet meer vastgelegd te worden in een notariële akte.
Een schriftelijke overeenkomst (schenkingsovereenkomst) tussen u en KiKa waarin de voorwaarden staan vermeld ten aanzien van uw gift is voldoende. Download hier het formulier voor een periodieke schenking; de schenkingsovereenkomst

Mocht u een periodieke schenking aan KiKa willen doen, vragen we u deze in tweevoud op te maken, te ondertekenen en per post te sturen naar:

Stichting Kinderen Kankervrij ‘KiKa’
T.a.v. Karen Klein
Antwoordnummer 1036
1180 VD Amstelveen

* Graag een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bijvoegen.

Als u deze ingevuld aan ons terugstuurt zullen wij de periodieke machtiging zo snel mogelijk verwerken.

Voorwaarden

Een periodieke schenking levert belastingvoordeel op als u voldoet aan deze voorwaarden:
– U betaalt minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar, minimaal € 60,-
– De schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u en KiKa in een schenkingsakte

Gegevens voor uw belastingaangifte

Donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet schriftelijk is vastgelegd in een akte
Bij een donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet is vastgelegd in een schenkingsakte heeft u voldoende aan onderstaande gegevens:

Fiscale naam: Stichting Kinderen Kankervrij  ‘KiKa’blauwe-envelop-belastingdienst-470x340
Locatie: Amstelveen
ANBI status: Ja
Culturele Instelling: Nee


Een schriftelijk vastgelegde periodieke schenking
Doet u een periodieke schenking die schriftelijk is vastgelegd dan zijn onderstaande gegevens voor u belangrijk.

Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van KiKa: 811549914
Transactienummer:
– Heeft u een schenkingsakte die is opgesteld door de notaris, dan is er geen sprake van een transactienummer. Deze hoeft u niet in te vullen;
– Bij een schenkingsakte die na 2014 is vastgelegd door KiKa en u is er sprake van een transactienummer. Het transactienummer kunt u vinden op uw schenkingsovereenkomst.

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar info@kika.nl.

 

schenkingsactie

 Klik hier om andere donatiemogelijkheden te bekijken.