Schenking

Het geschenk voor kinderen met kanker

Naast een donateurschap of eenmalige schenking, kan je ook belastingvrij schenken met een periodieke schenkingsovereenkomst.

Eenmalige schenking

Je kan eenmalig geld schenken door een overmaking naar rekening NL89 INGB 000 000 8118 ten name van Stichting Kinderen Kankervrij. Is het naar aanleiding van een speciale gelegenheid? Laat het ons weten via info@kika.nl 

Periodieke giften

Met een periodieke schenking zijn jouw giften aftrekbaar. Je kan op deze manier extra doneren, zonder dat je meer betaalt. Een deel van de donaties krijg je terug via de Belastingdienst. Afhankelijk van jouw inkomen, ontvang je maximaal 52% van de schenking terug.

Voorwaarden

Een periodieke schenking levert belastingvoordeel op als het voldoet aan deze voorwaarden: 
Je doneert 5 jaar (of langer) een vast bedrag per jaar
De schenking wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst

Download hier het formulier voor periodieke giften.
Een periodieke schenking hoeft niet vastgelegd te worden in een notariële akte. Je kunt het formulier ondertekend en in tweevoud, samen met een kopie van legitimatie opsturen naar: 

Mailen mag ook naar karen.klein@kika.nl

Belangrijke gegevens voor belastingaangifte

Fiscale naam: Stichting Kinderen Kankervrij
Locatie: Amstelveen
RSIN: 811549914
Transactienummer: Jouw persoonlijke transactienummer is te vinden op de schenkingsovereenkomst. Bij een schenkingsovereenkomst die voor 2014 is vastgelegd, is er geen transactienummer.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust via info@kika.nl

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur, steun ons éénmalig of kom in actie voor KiKa.

Steun KiKa