Organisatie

KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker.

KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen

Raad van Toezicht

KiKa heeft een onafhankelijk en onbezoldigde Raad van Toezicht van vijf leden. De taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op de geworven fondsen en de bestedingen. Controle op deze inkomsten en bestedingen vindt plaats door ons accountantsbureau WITh Accountants dat tevens ons jaarverslag goedkeurt.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

Monique Maarsen (voorzitter) – Algemeen Directeur Maarsen Groep
Pieter ter Kuile (penningmeester) – Financieel en Strategisch Adviseur (o.a. Blackbear)
Marinus van Oers – Professor of Hematology, Academic Medical Center (AMC)
Ton Berns – Senior staflid van Het Nederlands Kanker Instituut
Steven van der Heijden – CEO Corendon

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

aangetreden        1e zittingstermijn      herbenoeming     
Monique Maarsen     1-5-2013 1-5-2017 mei 2021
Marinus van Oers 18-01-2017 18-01-2021 januari 2025
Pieter ter Kuile 1-6-2012 1-6-2016 juni 2020
Ton Berns 1-1-2012 1-1-2016 januari 2020
Steven van der Heijden  16-05-2017  16-05-2021 mei 2025