Organisatie

KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.

Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker.

KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen

Meerjarenbeleid

Terugblik  2011/2015

De opstelling van het plan was gebaseerd op het eerste operationele plan van het Prinses Máxima Centrum. En met name op de prognose van de research plannen en de budgettaire consequenties.

Het verschil van het netto opbrengsten niveau in 2010 t.o.v.  het researchbudget van het PMC was een substantiële: 9.4 miljoen euro t.o.v 20 miljoen euro. Het MJP 2011/2015 stond dan ook in het teken van sterke groei en navenante investeringen.

De groei van 2010 naar 2015     

2010   2015
Bruto opbrengsten 10.800.000 euro 21.600.000 euro
Netto opbrengsten 9.400.000 euro 16.500.000 euro

We mogen stellen dat onze keuzes  goed hebben uitgepakt. Dat is kwantitatief mooi.

Waar staan we kwalitatief?

Jaarlijks participeren wij in het belangrijkste Goede doelen onderzoek de Charibarometer van Mediad waar de 100 grootste fondsenwervende organisaties aan deelnemen.

Op macro niveau constateren zij dat er sinds 2005 sprake is van een dalende trend m.b.t. de bekendheid van fondsenwervende organisaties. Het lijkt erop dat het steeds moeilijker wordt om in de stijgende stroom communicatie op te vallen en te beklijven.

Op het gebied van betrouwbaarheid en waardering is sprake van een lichte stijging.

Er lijkt geen verband te liggen tussen bekendheid en inkomsten. Meer aannemelijk is dat de relatie tussen waardering en betrouwbaarheid van invloed is op geefgedrag.

Op die parameters doet KiKa het goed.

Stand in Top 100
Imago 3
Bekendheid 7
Waardering 2
Betrouwbaar 3

Hoe gaat de research zich ontwikkelen 2016/2020?

Vanaf 2018, het jaar dat het Prinses Máxima Centrum voluit gaat draaien in de nieuwbouw, zal de financiële situatie rond de research een dynamische ontwikkeling gaan doormaken. Het ambitie niveau is om al vanaf de start in de nieuwbouw medio 2018 alle  vier de verdiepingen in te richten voor 400 researchers.

De research bezetting gaat zich als volgt ontwikkelen:

FTE
2016 70
2017 80-100
2018/19 200-275  
2020/21 350-400

 

Hetgeen betekent dat per 2018/2019 KiKa 25 miljoen aan netto opbrengsten moet realiseren.
We zullen onze investeringsstrategie van de afgelopen 5 jaar moeten intensiveren.
Focus blijft op het vergroten van onze achterban: Structurele donateurs