Organisatie

KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.

Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker.

KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen

Jaarverslagen

KiKa werft fondsen die ten goede komen aan wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Het gehele resultaat besteedt KiKa aan wetenschappelijk onderzoek. Het grootste deel van het resultaat besteden wij datzelfde jaar al aan onderzoeksaanvragen die gedurende het jaar binnenkomen. Een onderzoek duurt gemiddeld vier jaar; we betalen niet alles in één keer, dus daarvoor houden we geld op de bank. Een ander deel van het resultaat gaat naar de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve wordt gebruikt voor onderzoeken die in de nabije toekomst worden aangevraagd en voor de realisatie van het onderzoekslaboratorium van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.

 

download hier het Jaarverslag over 2016 in PDF-formaat.
download hier het Jaarverslag over 2015 in PDF-formaat.
download hier het Jaarverslag over 2014 in PDF-formaat.
download hier het Jaarverslag over 2013 in PDF-formaat.
download hier het Jaarverslag over 2012 in PDF-formaat.
download hier het Jaarverslag over 2011 in PDF-formaat.
download hier het Jaarverslag over 2010 in PDF-formaat.
download hier het Jaarverslag over 2009 in PDF-formaat.

Hieronder vind je een overzicht van de netto opbrengst en de bestedingen aan onderzoeken en de bestemmingsreserve. KiKa is in 2002 opgericht. In de eerste paar jaar zie je dat de opbrengsten en bestedingen nog niet stabiel waren. Sinds 2006 is daar verandering in gekomen en heeft KiKa jaarlijks miljoenen kunnen besteden aan onderzoek.

Jaar netto opbrengst Toegekend aan onderzoeken Bestemd voor het Prinses Máxima Centrum***
2003 €      221.000
2004 €      942.000 €   1.626.000
2005 €   2.086.000 €      180.000
2006 €   3.890.000 €   4.441.500
2007 €   6.704.000 €   6.150.000
2008 €   9.235.000 €   9.400.000
2009 €   9.469.000 €   9.733.000
2010 €   9.352.000 €   9.412.000
2011 € 10.333.000 €   5.633.000 € 4.500.000
2012 € 11.564.349 €   6.547.242 € 4.500.000
2013 € 19.639.580* € 14.138.156* €.7.561.329**
2014 € 12.808.557 €  7.858.000 € 5.500.000
 2015 € 14.841.846 € 4.339.994 € 11.547.898
Totaal € 96.244.486
€ 75.088.898
€22.061.329

 

*Let op. Het jaar 2013 is niet te vergelijken met eerdere jaren vanwege twee bijzondere gebeurtenissen: de fusie met het Tom Voûte Fonds en de actie ‘Draag je steentje bij’ voor de bouw van het Prinses Máxima Centrum. Voor een toelichting op de verdeling van de opbrengst naar Onderzoeken, de Bestemmingsreserve voor Toekomstig onderzoek en de bestemming van de netto opbrengst van ‘Draag je steentje bij’ aan het Prinses Máxima Centrum verwijzen wij naar het jaarverslag.

** Een ander deel van het resultaat gaat naar de bestemmingsreserve voor de realisatie van het onderzoekslaboratorium van het Prinses Máxima Centrum. In totaal heeft KiKa daarvoor reeds € 16,6 miljoen beschikbaar.

KiKa blijft investeren!

KiKa’s motto blijft “Groter worden door klein te blijven”. Wel doet KiKa sinds  2010 extra investeringen, met name in fondsenwerving en communicatie.

Waarom moeten we investeren?

Omdat er hard gewerkt wordt aan de komst van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Een onderzoek en zorgcentrum voor kinderen met kanker. De huidige zeven centra die door KiKa gesteund worden gaan samenkomen en samenwerken in dit nieuwe centrum, dat het grootste van Europa wordt. Dit centrum moet er komen om onze ambitie te kunnen realiseren: 95% genezing!
Door de komst van dit centrum zal het niveau van onderzoek en de omvang hiervan sterk gaan stijgen. Om deze omvang te kunnen realiseren zal KiKa haar fondsenwerving over de periode 2011 – 2015 moeten verdubbelen (ten opzichte van 2010: opbrengst ruim 9 miljoen euro). Dat is ook de reden dat KiKa veel investeert in het werven van structurele donateurs: mensen die bereid zijn om ons met een maandelijkse incasso te steunen. Daarom zal je sinds 2010 een stijging van onze kosten zien. Overigens blijven wij onder de norm van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (kosten voor eigen fondsenwerving mogen niet hoger zijn dan 25% van de opbrengsten, genomen over drie jaar).
Deze investeringen zullen stoppen zodra wij onze opbrengst hebben verdubbeld. Want, zoals eerder aangegeven, KiKa’s motto blijft: “Groter worden door klein te blijven”.

Verwachting 2015

KiKa verwacht dat de groei van de netto opbrengsten naar € 14.945.000,- zal stijgen. Ook in 2015 wordt er € 4.500.000,- gereserveerd ten behoeve van het Prinses Máxima Centrum.