Organisatie

KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker.

KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen

Fondsenwerving

Mailings

KiKa verstuurt vier of vijf mailings per jaar. Deze leveren veel respons op voor KiKa in de vorm van extra donaties. Fondsen die hard nodig zijn voor de strijd tegen kanker bij kinderen. KiKa evalueert van elke mailing de winstgevendheid hiervan. Wij zullen mailings blijven inzetten als middel voor onze fondsenwerving zolang de responsresultaten goed blijven.

Evenementen

KiKa organiseert elk jaar diverse evenementen om fondsen te werven. Tijdens deze evenementen kan jong en oud genieten van een sfeervol moment waarbij iedereen zich kan inzetten voor een mooie opbrengst voor KiKa.  Het enthousiasme van alle deelnemers blijft KiKa inspireren om mooie evenementen te organiseren.

Voor meer informatie over onze evenementen klik hier.

Huis-aan-huis en straatwerving

Vanaf  2010 zijn wij gestart met het werven van donateurs via huis-aan-huiswerving en via straatwervingsacties. KiKa’s motto blijft “Groter worden door klein te blijven”, maar vanaf deze periode doet KiKa investeringen in fondsenwerving en communicatie. Waarom moeten we investeren? Omdat er hard gewerkt wordt aan de komst van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Dit centrum moet er komen om onze ambitie te kunnen realiseren: 95% genezing! Door de komst van dit centrum zal het niveau van onderzoek en de omvang hiervan sterk gaan stijgen. KiKa wordt de grootste financier van onderzoek naar kinderkanker in het Prinses Máxima Centrum. Om dit te kunnen realiseren zal KiKa haar fondsenwerving in de komende jaren minimaal moeten verdubbelen. Dat is ook de reden dat KiKa veel investeert in het werven van structurele donateurs: mensen die bereid zijn om ons met een maandelijkse incasso te steunen. Daarom is er vanaf 2010 een stijging te zien van onze communicatie- en fondsenwervingskosten. Investeringen die zullen stoppen zodra wij onze opbrengst hebben verdubbeld.

Onze wervers zijn altijd herkenbaar in oranje KiKa kleding en hebben een legitimatiebewijs bij zich.
Klik hier voor de actuele locaties van onze wervers.

TV en radio commercials

KiKa geeft geen geld uit aan het maken van TV- of radiocommercials. Wij zijn dus aangewezen op partijen die dat gratis voor ons willen doen. In het verleden hebben wij mooie commercials gesponsord gekregen. De commercials bieden wij aan bij TV- en radiozenders om gratis uit te laten zenden.

Bekijk hier de gesponsorde en mooie KiKa commercials

 

Schenkingen en Nalatenschappen

Wil je meer weten of de mogelijkheden om ons te steunen door middel van een schenking of nalatenschap,
kijk dan hier voor meer informatie.