Vroeg opsporen van hartschade

Vroeg opsporen van hartschade

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Maarten van der Weijden foundation. 

Kan hartschade als gevolg van behandeling van kinderkanker al vroeg worden opgespoord?

De overlevingskans van kinderen met kanker is de afgelopen jaren sterk verbeterd, wat heeft geleid tot een groeiend aantal survivors. Helaas hebben survivors vaak last van de lange-termijn effecten van hun behandeling. Ongeveer 4% van alle survivors heeft op de lange termijn last van hartfalen, en dit geldt voor 10% van de survivors die behandeld zijn met bepaalde soorten chemotherapie (anthracyclines). Op dit moment is hartfalen de grootste oorzaak van niet-kanker gerelateerd overlijden. In Nederland worden daarom alle overlevenden van kinderkanker gecontroleerd in gespecialiseerde late-effecten poliklinieken op afwijkingen van de hartfunctie.

In deze studie zal worden onderzocht of hartschade al vroeger kan worden opgespoord, tijdens de behandeling met anthracyclines. Daarnaast zal worden onderzocht vanaf welk moment en hoe vaak hartschade voorkomt. Vroege opsporing maakt tijdige start van behandeling van hartschade mogelijk en kan aanleiding geven tot aanpassing van de behandeling die de hartschade veroorzaakt. Dit zal naar verwachting een positieve bijdrage geven aan de levensverwachting en kwaliteit van leven van survivors. 

Hiervoor zullen in eerste instantie 100 patiënten met behulp van nieuwe geavanceerde echo en MRI technieken onderzocht worden. Met de resultaten van deze pilotstudie kan vervolgens een grotere vervolgstudie worden opgezet om de toegevoegde waarde van de nieuwe geavanceerde echo en MRI technieken in verder detail te bestuderen en te kijken hoe de behandeling bij patiënten met vroege hartschade aangepast kan worden.

Onderzoeksnummer: 365
Centrum: Prinses Máxima Centrum (in samenwerking met UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis)
Startjaar: 2020
Looptijd: 1,5 jaar
Totale kosten/bijdrage via Maarten van der Weijden foundation: € 124.981

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren