Kinderkanker

Vóórkomen en overleving van kinderkanker

Kans op overleving verscheidene types kinderkanker toegenomen 

Gegevens over het vóórkomen en de overleving van kinderkanker in Nederland worden sinds 1989 bijgehouden, de beschikbare gegevens zijn in deze studie vanaf 1989 tot 2015 verzameld en geanalyseerd. Hiermee is het vóórkomen van verschillende vormen van kinderkanker en de overleving en sterfte hieraan in detail in kaart gebracht. Dit is gedaan voor de zeven belangrijkste typen kinderkanker: leukemieën, lymfomen, hersentumoren, neuroblastomen, niertumoren en bot- en weke delen tumoren. Uit het onderzoek is gebleken dat het aantal nieuwe kinderen en jonge adolescenten die de diagnose kanker kregen licht toegenomen is in de afgelopen 25 jaar. Gelukkig overleden steeds minder kinderen en adolescenten aan de kanker. Dit is vooral toe te schrijven aan een daling in de sterfte aan leukemie en lymfomen. Betere diagnostiek en behandeling zorgden ervoor dat de kans op overleven toenam. Voor kinderen met acute myeloide leukemie, hersentumoren en neuroblastoom is er een lichte toename in het vóórkomen gevonden. Echter, de prognose van deze kankertypen is de laatste jaren (sterk) verbeterd.  In de toekomst is het belangrijk om de overlevingskansen van deze type kinderkankers in de gaten te houden en dit onderzoek uit te breiden naar de meer zeldzamere vormen van kinderkanker. De informatie over overlevingskansen is niet alleen belangrijk om nieuwe behandelingen te evalueren, maar kan ook gebruikt worden door artsen om kinderen en hun ouders te informeren en te adviseren over up-to-date prognoses. 

Onderzoek: 207
Centrum: Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie / Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC Rotterdam
Startjaar: 2015
Looptijd: 3,5 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 247.250

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
botverlies

Botverlies bij kinderen met kanker

Hoe kan botverlies in een vroeg stadium worden opgespoord en worden behandeld?

Lees verder
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren