Kinderkanker

Vóórkomen en overleving van kinderkanker

Onderzoek naar voorkomen van en sterfte aan kinderkanker in Nederland van 1989 tot nu

In de laatste 50 jaar is de 5-jaarsoverleving van kinderen met kanker in Nederland sterk gestegen van 30% naar bijna 80%. Desondanks lijkt het percentage kinderen dat overlijdt aan kanker in Nederland op dit moment hoger te zijn dan in de ons omringende landen. Of dit ook daadwerkelijk zo is en wat mogelijk de onderliggende oorzaak hiervan is zal in dit project worden onderzocht. Gegevens over het vóórkomen en de overleving van kinderkanker in Nederland worden sinds 1989 bijgehouden, de beschikbare gegevens zullen daarom vanaf 1989 tot nu worden verzameld en geanalyseerd. Hiermee zal het vóórkomen van verschillende vormen van kinderkanker en de overleving en sterfte hieraan in detail in kaart worden gebracht. Dit zal gedaan worden voor de zeven belangrijkste typen kinderkanker: leukemieën, lymfomen, hersentumoren, neuroblastomen, niertumoren en bot- en weke delen tumoren. Deze gegevens zullen vervolgens vergeleken worden met gegevens van andere noordwest Europese landen. Hierbij zal ook worden gekeken naar mogelijke oorzaken van de verschillen tussen Nederland en de andere landen. Mogelijke oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld de nauwkeurigheid van het bijhouden en noteren van sterftegevallen, in welk stadium te kanker wordt ontdekt of de behandeling. 

Stand van zaken: Alle gegevens over het vóórkomen van en de overleving en sterfte aan kinderkanker tussen 1989 en 2016 zijn opgevraagd bij de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze gegevens zijn inmiddels verkregen en worden op dit moment gecontroleerd op de indeling naar verschillende types van kinderkanker. Waar extra informatie nodig is, wordt navraag gedaan in de ziekenhuizen waar de patiënten behandeld zijn. Ook zijn gegevens verkregen uit de registratie die bij de stichting kinderoncologie Nederland (SKION) plaatsvindt. Uit de combinatie van deze 2 sets van gegevens bleek dat de grote meerderheid (91%) van de kinderen tot en met 14 jaar worden behandeld in een kinderoncologisch centrum. Bij kinderen met kanker tussen de 15 en 18 jaar is dit slechts 48%. Dit heeft ermee te maken dat bij de laatste groep relatief vaak tumoren voorkomen die ook vaak bij volwassenen voorkomen. In de komende jaren zullen de verkregen gegevens verder uitvoerig worden bestudeerd zodat het vóórkomen van en de overleving en sterfte aan kinderkanker in Nederland in de tijd gedetailleerd in kaart kan worden gebracht. 

Onderzoek: 207
Centrum: Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie / Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC Rotterdam
Startjaar: 2015
Looptijd: 3 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 254.880

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Lees verder
Erfelijke oorzaak

Erfelijke oorzaak kinderkanker

Herkennen van alle kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren