Onderzoek kinder kanker

Verbeteren van zorg en opsporen van kanker bij Fanconi anemie patiënten

Fanconi anemie (FA) is een zeldzame, erfelijke ziekte waarbij vaak aangeboren afwijkingen voorkomen.

Jongvolwassen FA patiënten hebben een sterk verhoogd risico op kanker omdat schade aan DNA in de cellen van deze patiënten niet goed kan worden hersteld. Als gevolg hiervan zijn deze patiënten bovendien overgevoelig voor chemotherapie en bestraling, wat behandeling moeilijk maakt. Het is daarom van groot belang om bij deze patiënten kanker in een vroeg stadium op te sporen, als opereren nog effectief is. In dit onderzoek is daarom gekeken hoe risicofactoren voor het ontstaan van kanker bij deze patiënten zo goed mogelijk geïdentificeerd kunnen worden en hoe de behandeling kan worden verbeterd.

Door bestudering van het DNA van Nederlandse FA patiënten bleek dat bijna 40% van hen een specifieke DNA-afwijking heeft. Deze patiënten hebben geen of slechts milde aangeboren afwijkingen. Eerder werd gedacht dat de ziekte bij deze groep patiënten milder verloopt, maar uit de huidige studie blijkt dat maar liefst 30% van deze patiënten kanker op jongvolwassen leeftijd ontwikkelt. Dit geeft aan dat ook deze patiënten geregeld onderzocht moeten worden. Omdat FA patienten vaak kanker van het tandvlees bleken te ontwikkelen, wordt specifiek geadviseerd het tandvlees tijdens 3-maandelijkse controles te inspecteren.

Om vroege opsporing van kanker bij FA patiënten te verbeteren is er onder andere een patiëntvriendelijke test ontwikkeld die kanker van slijmvliezen in de mondholte kan voorspellen. Uit dit onderzoek kwam verder naar voren dat op dit moment de zorg voor patiënten met FA nog niet optimaal is. Er wordt daarom voorgesteld een multidisciplinair FA-team samen te stellen in een gespecialiseerd centrum om de zorg voor deze patiënten te verbeteren.

Onderzoeksnummer: 34 
Centrum: Wilhelmina Kinderziekenhuis – UMC Utrecht
Startjaar: 2009
Looptijd: 5 jaar
Afgerond in: 2016
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 348.913

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren