Subpopulaties van leukemiecellen

Subpopulaties van Leukemiecellen

Subpopulaties van leukemiecellen en de gevolgen hiervan voor de behandeling van acute lymfatische leukemie.

Introductie

Acute Lymfatische Leukemie (ALL) is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. In de laatste jaren zijn door een verbeterde therapie de overlevingskansen voor kinderen met ALL aanzienlijk verhoogd. Echter, bij 20% van deze kinderen ontwikkelt zich resistentie tegen de behandeling, waarbij de kans op een fataal verloop veel groter is. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de resistente leukemie cellen genetisch afwijkend kunnen zijn van de cellen die in meerderheid bij diagnose aanwezig waren. Recent onderzoek heeft aangetoond dat leukemie bij kinderen veelal bestaat uit een heterogene populatie van onafhankelijk uitgegroeide leukemie cellen met een verschillend spectrum aan genetische afwijkingen. Tijdens de behandeling van de leukemie kan, als gevolg van selectiedruk, de samenstelling van deze subpopulaties leukemische cellen veranderen. Dit fenomeen kan gevolgen hebben voor therapie: specifieke leukemische cellen die bij diagnose in slechts kleine hoeveelheden aanwezig zijn kunnen tijdens de behandeling in het voordeel zijn ten opzichte van de meer prominente subklonen en, uiteindelijk, aanleiding geven tot (terugkeer van de ziekte) recidief.

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen welke genetische afwijkingen doorslaggevend zijn voor deze therapie resistente cellen, en wat er gedaan kan worden om deze kleine subpopulaties al in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Daarnaast zal dit onderzoek leiden tot nieuwe strategieën om prognostisch relevante afwijkingen in subpopulaties reeds bij diagnose te kunnen detecteren.

Stand van zaken

Het project is nu een jaar op weg. Door de genetische afwijkingen van gerecidiveerde leukemie, en de verschillen ten opzichte van de ziekte bij diagnose, gedetailleerd in kaart te brengen, ontstaat er een steeds beter beeld van de karakteristieken van de leukemiecel die de huidige behandeling kan overleven. Er wordt nu onderzocht in welke mate deze afwijkingen teruggevonden kunnen worden als subklonen ten tijde van diagnose, en hoe dit kan helpen het verloop van de ziekte op voorhand beter te voorspellen en de behandeling hierop aan te passen. Daarnaast zal de focus liggen op het beginstadium van de behandeling. Er zal bestudeerd worden welke cellen wel en welke niet een behandeling overleven om zo meer inzicht te krijgen in de dynamiek van subklonale afwijkingen tijdens de behandeling. Vervolgens zullen er technieken ontwikkeld worden waarmee in de toekomst de dynamiek van de leukemie tijdens behandeling gevolgd kan worden met de mogelijkheid in te grijpen op het moment dat er subklonen opkomen die tot terugkeer van de ziekte kunnen leiden.

Onderzoek: 150
Centrum: UMC St. Radboud Kinderziekenhuis – Nijmegen
Startjaar: 2014
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 566.029

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
onderzoek kanker

Verminderen van bijwerkingen van dexamethason in kinderen met ALL

In deze studie is getest of toevoeging van cortisol inderdaad kan helpen.

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Bestudering van grote hoeveelheden DNA gegevens van acute myeloïde leukemie patiënten

Er zijn verschillende fouten in het DNA die kunnen zorgen voor het ontstaan van AML.

Lees verder
Behandelkamer

Onderzoek naar het toedienen van antistoffen bij de behandeling van ALL

Kun je met het toedienen van immuunglobulines het optreden van infecties tijdens de behandeling…

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Behandeling van MLL-herschikte acute myeloïde leukemie

Het is belangrijk te onderzoeken welke genen en eiwitten het gedrag van de leukemiecellen bepalen.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren