onderzoek kanker

Sociale gevolgen bij overlevenden van kinderkanker

Ziekenhuisopnames en ongunstige sociale gevolgen bij overlevenden van kanker op kinderleeftijd

Samenvatting afgerond onderzoek
Overlevenden van kinderkanker lopen risico op het ontwikkelen van een of meerdere chronische gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfte ten gevolge van de vroegere kankerbehandeling. Het is echter onbekend of deze gezondheidsproblemen ook een toename in ziekenhuisopnames veroorzaken en/of sociale gevolgen met zich meebrengen. In deze studie zijn gegevens van vijf-jaar overlevenden van kinderkanker die behandeld waren in het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) tussen 1966 en 2002 gekoppeld aan gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Er werden daarmee anonieme gegevens over ziekenhuisopnames (van 1995 tot en met 2005) en sociale uitkomsten (van 1999 tot en met 2011) van de vijf-jaar overlevenden verkregen. Deze gegevens werden bovendien verzameld van een steekproef uit de algemene Nederlandse bevolking op basis van dezelfde leeftijd, kalenderperiode en geslacht. De gegevens van deze twee groepen konden op deze manier met elkaar vergeleken worden.

Onderzoek van deze gegevens toonde aan dat overlevenden van kinderkanker vaker worden opgenomen in het ziekenhuis in vergelijking met de algemene bevolking, met name 5-10 jaar en 20-30 jaar na de primaire kankerdiagnose. De meest voorkomende redenen voor ziekenhuisopname van deze overlevenden waren kanker, hart- en vaatziekten, endocriene ziekten en aandoeningen van het oog. Bovendien hadden overlevenden van kinderkanker een hoger aantal ziekenhuisopnamen voor bijna alle soorten medische specialismen in vergelijking met de algemene bevolking.

Het vrouwelijke geslacht en behandeling met radiotherapie en chirurgie bleken risicofactoren te zijn voor ziekenhuisopname van voormalig kanker patiënten. Op sociaal vlak bleken overlevenden van kinderkanker een hogere kans te hebben om ongehuwd te zijn, niet zelfstandig te wonen en gebruik te maken van sociale voorzieningen, in vergelijking met de algemene bevolking. Overlevenden die oorspronkelijk gediagnosticeerd waren met een centraal zenuwstelsel tumor of behandeld waren met radiotherapie op het hoofd en / of nek bleken de meest nadelige sociale gevolgen te ondervinden.

Onderzoeksnummer: 84 
Centrum: Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
Startjaar: 2011
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 237.663

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Lees verder
Erfelijke oorzaak

Erfelijke oorzaak kinderkanker

Herkennen van alle kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren