onderzoek kinderkanker microscoop

Rol van stromacellen bij kinderen met MDS

De rol van mesenchymale stromacellen bij kinderen met myelodysplastisch syndroom

Samenvatting afgerond onderzoek

Myelodysplastisch syndroom (MDS) en juveniele myelomonocytaire leukemie (JMML) zijn beide zeer zeldzame ziektes. Bij beide ziekten wordt de bloedaanmaak verstoord wat kan leiden tot het ontstaan van leukemie. Dit onderzoek was gericht op de omgeving waar deze ziektes ontstaan, namelijk het beenmerg. Deze omgeving bestaat onder andere uit mesenchymale stromacellen. Deze cellen ondersteunen bij gezonde mensen de bloedaanmaak en zorgen ervoor dat bloedstamcellen in het beenmerg, die verantwoordelijk zijn voor de productie van witte en rode bloedcellen, in leven kunnen blijven. De mesenchymale stromacellen worden op hun beurt ook beïnvloed en aangestuurd door de nieuwe bloedstamcellen. Een goede interactie tussen stromacellen en stamcellen is noodzakelijk voor een juiste aansturing van de groei en uitrijping van de bloedcellen.

De stromacellen uit het beenmerg kunnen in het laboratorium vermenigvuldigd worden voor biologisch onderzoek. Deze cellen zijn bij kinderen met MDS en JMML bekeken om te zien of er verschillen zijn met mesenchymale stromacellen van gezonde kinderen.

In totaal zijn de mesenchymale stromacellen van 18 kinderen met verschillende typen van MDS en van 9 kinderen met JMML in het onderzoek opgenomen. Ook zijn mesenchymale stromacellen bestudeerd van 10 kinderen met MDS en 5 kinderen met JMML nadat zij behandeld waren met beenmergtransplantatie.

In de functionele studies van dit onderzoek is geconstateerd dat de mesenchymale stromacellen van kinderen met JMML zich anders gedragen dan mesenchymale stromacellen van gezonde kinderen, maar dat er geen duidelijke verschillen zijn in de ondersteuning van de vorming van rode en witte bloedcellen. Uit een uitgebreide DNA studie komen er echter karakteristieke verschillen naar voren tussen enerzijds mesenchymale stromacellen van JMML patiënten en anderzijds bij de mesenchymale stromacellen van kinderen met verschillende typen van MDS in vergelijking met mesenchymale stromacellen van gezonde kinderen. Een belangrijke observatie is dat deze verschillen deels verdwijnen na beenmergtransplantatie. Dit suggereert dat de MDS en JMML cellen veranderingen veroorzaken in de omgeving om zo beter te kunnen groeien en te overleven en bovendien dat deze situatie zich herstelt wanneer de MDS cellen en JMML cellen uit het beenmerg zijn verdwenen. Deze onderzoeksresultaten geven inzicht in die veranderingen en zijn een eerste stap richting nieuwe behandelopties in deze ziekten.

Onderzoeksnummer: 38
Centrum: Willem-Alexander Kinderziekenhuis - LUMC Leiden
Startjaar: 2009
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa:  € 455.383

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren