Vruchtbaarheidsbehandelingen

Risico op kanker bij kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen

Onderzoek naar het risico op kanker bij kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen.

Introductie

Het aantal vrouwen dat vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaat stijgt, zowel in Nederland als wereldwijd. In Nederland wordt circa 2% van de kinderen geboren na een geslaagde in vitro fertilisatie behandeling (IVF, ook wel reageerbuisbevruchting) of andere vruchtbaarheidsbehandeling. Onderzoek heeft aangetoond dat omstandigheden tijdens de bevruchting en zwangerschap kunnen leiden tot veranderingen in organen en hun functie en daardoor de kans op ziekten later in het leven kunnen vergroten. Daarnaast laat onderzoek zien dat bevruchting in het laboratorium en de daarbij gebruikte kweekmedia de normale ontwikkeling van de foetus kunnen beïnvloeden. Op dit moment is niet duidelijk of vruchtbaarheidsbehandelingen het risico op kinderkanker beïnvloeden. Omdat voortplantingstechnieken veelvuldig worden toegepast, is het belangrijk om dit te onderzoeken.

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen een verhoogd risico hebben op kanker in vergelijking met kinderen uit de algemene Nederlandse bevolking en met spontaan verwekte kinderen van ouders met vruchtbaarheidsproblemen.

Dit landelijke onderzoek zal gedaan worden bij circa 50.000 geboren kinderen, van wie 24.000 kinderen natuurlijk verwekt zijn en 26.000 met behulp van vruchtbaarheidsbehandelingen. De incidentie van kanker zal worden vastgesteld door koppeling met ziekteregistraties (de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)). Het aantal gevallen van kanker in het cohort zal worden vergeleken met het verwachte aantal in de algemene Nederlandse bevolking en met het optreden van kanker bij natuurlijk verwekte kinderen.

Dit onderzoek zal een nauwkeurige schatting geven van de mogelijke lange-termijn risico's op kanker bij kinderen verwekt met behulp van vruchtbaarheidsbehandelingen. Kennis over deze risico's is belangrijk voor vrouwen die overwegen om te starten of door te gaan met vruchtbaarheidsbehandelingen, voor hun behandelend artsen en voor kinderoncologen. De resultaten kunnen ook inzicht geven in de ontstaanswijze van verschillende vormen van kinderkanker.

Stand van zaken

In het eerste jaar van dit landelijke onderzoek is een onderzoeksgroep samengesteld van kinderen van vrouwen uit het OMEGA-onderzoek die in vitro fertilisatie (IVF) of andere vruchtbaarheidsbehandelingen hebben gehad. De onderzoeksgroep bestaat uit circa 50.000 levend geboren kinderen: 26.000 kinderen van vrouwen die IVF hebben gehad en 24.000 kinderen van moeders die andere vruchtbaarheidsbehandelingen hebben gehad. 
Er is een protocol met strikte privacyvoorwaarden opgesteld om kankerdiagnoses vast te stellen door koppeling met de Nederlandse Kanker Registratie (NKR). Om de privacy te waarborgen is informatie over kankerdiagnoses uitsluitend onder studienummer verstrekt.  

Bij circa 200 kinderen/jongvolwassenen is een vorm van kanker vastgesteld.
Om uiteindelijk te kunnen onderzoeken of IVF het risico op kinderkanker verhoogt, zal het aantal gevallen van kanker bij IVF-kinderen worden vergeleken met het aantal in de algemene Nederlandse bevolking en bij natuurlijk verwekte kinderen. Het is echter mogelijk dat vrouwen die IVF hebben gehad, ook natuurlijk verwekte kinderen hebben gehad. Daarom is het belangrijk om de bevruchtingsmethode per kind vast te stellen. 

Momenteel worden voor elk kind gegevens over de bevruchtingsmethode uit medische dossiers van de moeders en uit vragenlijsten die door de moeders zijn ingevuld, met elkaar vergeleken. Door de grote aantallen in dit onderzoek neemt dit enige tijd in beslag. 

In het tweede jaar van de studie zal het analysebestand samengesteld worden, zullen de gegevens geanalyseerd worden en de resultaten worden opgeschreven in een wetenschappelijk artikel dat bestemd is voor publicatie in een internationaal medisch tijdschrift.

Onderzoek: 147
Centrum: Nederlands Kanker Instituut
Startjaar: 2014
Looptijd: 2 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 224.313

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
apparaat kinderkanker

Genetic Analyzer

Speciaal apparaat voor onderzoek naar kankercellen.

Lees verder

Vaccinatie bij kinderkanker

Bescherming tegen waterpokken door vaccinatie van kinderen met kanker

Lees verder
onderzoek kinderkanker neutropenie

Koorts bij neutropenie bij kinderen met kanker

Overbehandeling van kinderen met koorts bij neutropenie reduceren aan de hand van een risicomodel.

Lees verder
Bestraling

De bestraling van kinderen kan nauwkeuriger

De bestraling van kinderen kan nauwkeuriger door ze anders te behandelen dan volwassenen.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren