onderzoek leukemie

Patiënten met leukemie met leukemiecellen buiten beenmerg en bloed

Onderzoek in patiënten met acute lymfatische leukemie naar leukemiecellen die zich buiten het beenmerg en het bloed bevinden

Samenvatting afgerond onderzoek
Bij 20% van de kinderen met acutle lymfatische leukemie (ALL) keert de ziekte terug (recidief). Bij 40% van deze kinderen gaat het om leukemiecellen die niet in het beenmerg of in het bloed worden gevonden, maar op andere plaatsen in het lichaam, zoals het centraal zenuwstelsel of de testikels. Met bestaande methoden is het niet mogelijk om te voorspellen welke patiënten een verhoogd risico hebben op het terugkeren van de leukemiecellen buiten het beenmerg. Daarom is het belangrijk om te ontdekken welke eigenschappen van de leukemiecel de kans op het ontstaan hiervan verhogen.

In dit project is er gekeken naar de DNA profielen van leukemiecellen uit het beenmerg en het centraal zenuwstelsel. Hieruit bleek dat verschillende stukjes DNA afwijkend waren. Deze stukjes DNA zorgen voor de aanmaak van eiwitten die betrokken zijn bij o.a. de regulatie van celgroei en celdood of gerelateerd aan afweerreacties. Analyse van hersenvocht en beenmerg liet zien dat leukemiecellen in het hersenvocht verschillende markers inderdaad hoger tot expressie brachten dan leukemiecellen in het beenmerg. Kortom, leukemiecellen in het centraal zenuwstelsel zijn in meerdere opzichten anders dan leukemiecellen in het beenmerg.

Om te onderzoeken of kleine aantallen leukemiecellen uit het centraal zenuwstelsel ook al bij diagnose in het beenmerg aanwezig zijn, en daarmee een toekomstig centraal zenuwstelsel recidief kunnen veroorzaken, zijn er diagnostische beenmergmonsters geanalyseerd van een drietal patiëntengroepen: patiënten die uiteindelijk een centraal zenuwstelsel recidief ontwikkelden, patiënten die uiteindelijk een beenmerg recidief ontwikkelden, en patiënten die geen recidief kregen. Voor twee markers waren er subpopulaties aanwezig (>1%) in 55-85% van de patiënten met een centraal zenuwstelsel recidief, terwijl dergelijke subpopulaties in minder dan 25% van de patiënten met een beenmerg recidief of patiënten zonder recidief voorkwamen.

De onderzoeksresultaten laten het eerste bewijs zien dat een subpopulatie van leukemiecellen met centraal zenuwstelsel kenmerken al aanwezig is bij diagnose. Dit suggereert dat detectie van dergelijke leukemiecellen prognostische waarde heeft voor een centraal zenuwstelsel recidief, en dat op basis van deze methode vroegtijdig patiënten kunnen worden geselecteerd voor therapie ter preventie van een dergelijk recidief. Een prospectieve studie wordt momenteel uitgevoerd om de prognostische waarde te bevestigen. Deze nieuwe prognostische markers kunnen niet alleen gebruikt worden voor diagnostische bepalingen voor centraal zenuwstelsel leukemie, maar kunnen ook dienen als interessant target voor behandeling strategieën in patiënten met een hoog risico voor centraal zenuwstelsel leukemie en als therapeutische interventie in geval van een centraal zenuwstelsel recidief.

Onderzoeksnummer: 54
Centrum: SKION
Startjaar: 2009
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa:  € 450.435

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Onderzoek leukemie

Aanpakken therapie ongevoelige leukemie

Ongevoeligheid voor het veel gebruikte medicijn cytarabine.

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Ontwikkeling van leukemie tijdens behandeling van afweerstoornis

Er zijn nieuwe virussen ontwikkeld die naar schatting 100x veiliger zijn.

Lees verder
Onderzoek afweersysteem kinderen

Effecten fysieke inspanning op afweersysteem kinderen met leukemie

In de resultaten is een stijging van afweercellen te zien na inspanning.

Lees verder
Behandelkamer kinder kanker

Medicijn asparaginase bij kinderen met acute lymfatische leukemie

Eén van de belangrijkste medicijnen bij de behandeling.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren