Behandelkamer kinder kanker

Optimalisering van het medicijn asparaginase bij kinderen met acute lymfatische leukemie

 

Samenvatting afgerond onderzoek
Eén van de belangrijkste medicijnen bij de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) is asparaginase. Helaas werkt het medicijn asparaginase bij een deel van de kinderen met ALL niet goed meer. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Ten eerste kan er een allergische reactie optreden, waarbij antistoffen het medicijn afbreken. Deze antistoffen kunnen ook ontstaan zonder dat patiënt en arts dit merken, we spreken dan van een stille inactivatie. Deze kinderen krijgen dit middel dus 30 weken toegediend zonder dat dit enig effect heeft.

In dit onderzoek zijn de bloedspiegels van dit medicijn gemeten om uit te zoeken hoe vaak stille inactivatie voorkomt en of de spiegels goed zijn. Hieruit bleek dat 22% van de patienten een allergische reactie had en al deze kinderen braken het medicijn af.

8% van de kinderen bleken stille inactivatie te hebben. Verder bleek dat bij kinderen bij wie het medicijn niet werd afgebroken, onnodig hoge bloedspiegels te hebben. Deze hoge spiegels leiden tot meer bijwerkingen, terwijl met iets lagere spiegels net zo’n goed antileukemisch effect te behalen is.

Als gevolg van dit onderzoek is de behandeling aangepast. Bij alle kinderen met ALL worden nu de bloedspiegels gemeten en wordt aan de hand daarvan de de dosering individueel op maat gegeven:
- Bij kinderen met te lage spiegels door afbraak van het medicijn (allergie of stille inactivatie) wordt het medicijn vervangen door een ander, gelijkwaardig medicijn dat niet wordt afgebroken. (helaas moet dit medicijn wel 3x per week gegeven worden, in plaats van 1x per 2 weken)
- Bij kinderen met een te hoge bloedspiegel van het medicijn wordt de dosering verlaagd, zodat er niet onnodig veel gegeven wordt.

Onderzoeksnummer: 44
Centrum: Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam
Startjaar: 2010
Looptijd: 4 jaar
Afgerond in: 2014
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 740.290

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Onderzoek afweersysteem kinderen

Effecten van fysieke inspanning op het afweersysteem van kinderen met acute lymfatische leukemie

In de resultaten is een stijging te zien van afweercellen onmiddellijk na de inspanning, gevolgd…

Lees verder
Onderzoek kanker met microscoop

‘DNA labels’ als mogelijk aangrijpingspunt voor therapie in acute myeloïde leukemie bij kinderen

In deze studie is gekeken of er in AML cellen ook afwijkingen zijn in de labels die aan het DNA…

Lees verder
Onderzoek kanker microscoop

De rol van microRNAs in acute myeloïde leukemie bij kinderen

Welke microRNA’s spelen een rol bij het ontstaan van acute myeloïde leukemie (AML) bij kinderen.

Lees verder
Onderzoek naar kanker met microscoop

Werkzaamheid van het nieuwe medicijn bortezomib voor de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie

Nieuwe medicijnen zijn nodig die specifiek gericht zijn tegen de kankercellen en de gezonde…

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren