Optimale voorbereiding stamceltransplantatie

Optimalisatie en individualisering van chemotherapie bij kinderen die een stamceltransplantatie ondergaan om overleving te verbeteren.

Introductie
Stamceltransplantaties vormen vaak een laatste behandeloptie bij kinderen met kanker. Helaas is ook met deze behandeling het overlevingspercentage na 3 jaar slechts rond de 50%. De behoefte om de effectiviteit en veiligheid van deze behandeling te verbeteren is dus zeer groot. Bij stamceltransplantatie wordt het zieke afweersysteem van de patiënt vervangen door getransplanteerde stamcellen die zich ontwikkelen tot een nieuw immuunsysteem. Als voorbereiding op een stamceltransplantatie wordt chemotherapie toegediend om het immuunsysteem van de patiënt uit te schakelen en ruimte te maken voor de nieuwe stamcellen. De giftigheid van deze chemotherpaie heeft echter voor de rest van het lichaam nadelige gevolgen. Er is (inter)nationaal een grote verscheidenheid aan methodes die gebruikt wordt voor deze voorbereiding. 

Onderzoekers van het UMC Utrecht zijn sinds enkele jaren bezig de optimale methode voor deze voorbereiding te bepalen. Zij gebruiken hiervoor een combinatie van de chemotherpeutische middelen busulfan en fludarabine. Eerder lieten zij zien dat de hoeveelheid busulfan die uiteindelijk in het bloed terecht komt sterk kan verschillen tussen de patiënten. Om deze reden wordt de dosis busulfan nu aangepast bij iedere individuele patiënt, wat de overleving na transplantatie sterk verbetert.
 
In het huidige onderzoek is de optimale hoeveelheid van fludarabine in het bloed bepaald. De onderzoekers vonden dat bij kinderen met een slechtere nierfunctie meer fludarabine in het bloed terecht komt. Bovendien bleek een hogere concentratie fludarabine te zorgen voor een beduidend kleinere kans op overleving. De onderzoekers stelden ook de optimale concentratie van fludarabine vast. Door bij elke patiënt de concentratie busulfan en fludarabine te meten en de toediening daarop aan te passen, kan elke patiënt optimaal behandeld worden.

Met behulp van een computermodel lieten de onderzoekers zien dat als iedere patiënt de voor hem optimale dosis fludarabine zou ontvangen, de sterfte met ongeveer tien procent zal kunnen afnemen. Als vervolg op dit onderzoek wordt er nu een klinische studie uitgevoerd om de voorspellingen van dit model in de praktijk te testen.

Onderzoeksnummer: 190
Centrum: UMC Utrecht
Startjaar: 2015
Looptijd: 2 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 256.459

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Lees verder
Erfelijke oorzaak

Erfelijke oorzaak kinderkanker

Herkennen van alle kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren