Behandeling kinderkanker

Optimale behandeling van kinderkanker

Onderzoeken naar behandeling van rhabdomyosarcoom, ewing sarcoom en neuroblastoom.

Binnen dit project zijn vier verschillende deelprojecten uitgevoerd:
In het eerste deelproject is een nieuwe behandelstrategie bij rhabdomyosarcoom in het hoofd-hals gebied onderzocht. Deze behandeling bestaat uit een combinatie van chemotherapie en inwendige bestraling. Deze behandeling bleek beduidend minder bijwerkingen te geven dan andere behandelingen, terwijl de kans op overleving gelijk bleef. Bovendien bleek deze behandeling ook effectief voor patiënten waarbij de tumor was teruggekeerd en die al eerder bestraald waren. Tot nu toe waren er voor deze patiënten geen behandelingopties met bestraling mogelijk.   

In het tweede deelproject is gekeken naar de psychosociale gevolgen van de behandeling van een rhabdomyosarcoom in het hoofd-hals gebied. De studie liet zien dat in het algemeen de kwaliteit van leven van overlevenden vergelijkbaar is met andere kinderen, ondanks het feit dat overlevenden vaak bijwerkingen van hun behandeling ervaren. Wel gaven overlevenden aan vaak een negatieve beleving van hun uiterlijk te ervaren. Het is daarom belangrijk dit gericht te toetsen met vragenlijsten die specifiek hiernaar kijken om gepaste zorg aan te kunnen beiden.

In het derde deelproject is behandeling van hals-hoofd Ewing-sarcoom met bestraling en operatie vergeleken. Uit deze studie is naar voren gekomen dat behandeling met bestraling en operatie even effectief zijn. Deze bevindingen zullen in de nieuwe behandel protocollen voor Ewing sarcoom worden ingebouwd.

In het vierde deelproject is bekeken of een bepaald scoringssysteem voor de toestand van neuroblastoom patiënten, een goede indicatie geeft voor de te volgen behandeling. Er is aangetoond dat de score inderdaad een goede ondersteuning is bij het bepalen van de behandelstrategie. 

Onderzoeksnummer: 175
Centrum:  Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
Startjaar: 2014
Looptijd: 3 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 304.935

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
rhabdomyosarcoom

Rhabomyosarcoom beter in beeld

Kan een nieuwe scantechniek worden ingezet om rhabodmyosarcoom cellen duidelijk te kunnen zien?

Lees verder
neuroblastoom

Voorkomen terugkeer neuroblastoom

Inzicht in neuroblastoomcellen die zich schuilhouden in het beenmerg

Lees verder
Onderzoek ewing sarcomen

Medicijnen die het eiwit AXL remmen kunnen de groei van Ewing sarcomen remmen

Een combinatie van remmers is het meest effectief.

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Verschil tussen goedaardige en kwaadaardige neuroblastoom tumoren

In dit project is ontdekt dat elk neuroblastoom tumor twee soorten tumorcellen bevat.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren