kinderkanker

Ontwikkeling naar bloedcellen na chemo

Na chemo geen ontwikkeling naar bloedvaten maar wel naar bloedcellen

Introductie 
Om door te kunnen groeien, heeft een tumor bloedvaten nodig. Want die leveren het bloed met de voedingsstoffen aan. Recent is bewijs gevonden dat bloedvaten tijdens het leven volledig nieuw gevormd kunnen worden vanuit het beenmerg. De stamcellen in het beenmerg kunnen kiezen langs welke route ze gaan uitrijpen; worden het bloedcellen of worden het bloedvaten. Een tumor scheidt stofjes uit die de vorming van nieuwe vaten bevorderen zowel vanuit een bestaand vatennetwerk als vanuit stamcellen. Deze stamcellen kunnen via het bloed naar de tumor gaan en kunnen vervolgens in de tumor uitrijpen tot bloedvatcellen of scheiden stofjes uit die opnieuw de vaatnieuwvorming stimuleren. Op deze manier voorziet de tumor zichzelf van nieuwe bloedvaten en dus ook van bloed en voedingsstoffen. Zo verdwijnt de tumor, ondanks de chemo, niet. Het doel van de studie is het ontwikkelen van nieuwe medicatie die de groei van bloedvaten blokkeren maar geen effect hebben op de ontwikkeling van bloedcellen. 

Stand van zaken 
Op in het laboratorium gekweekte beenmergcellen zijn verschillen stoffen (zgn. design drugs) getest. Dit om uit te zoeken welke stof, in het jonge beenmerg, zorgt dat er geen bloedvaten gevormd worden maar wel bloedcellen. Inmiddels is er een stof gevonden. Daarna is gekeken of deze stof naast het stoppen van het ontwikkelen van bloedvaten wel zorgt dat de aanmaak van bloedcellen normaal blijft verlopen. Dit is het geval gebleken. Nu de stof aan beide belangrijke eisen voldoet: geen ontwikkeling tot bloedvaten maar wel tot gezonde bloedcellen, kan de volgende stap gezet worden. Op dit moment wordt de stof in levend materiaal getest om vast te stellen of de uitwerking hetzelfde is als op de gekweekte beenmergcellen in het laboratorium. 

Conclusie 
Zoals gezegd kunnen stamcellen in het beenmerg via het bloed naar een tumor gaan. Daar kunnen ze vervolgens de groei van de tumor bevorderen. In het laboratorium is een medicijn getest, waarbij is gekeken of deze stof de effecten van deze stamcellen op tumorgroei kan remmen. Dit is het geval gebleken: het medicijn zorgt ervoor dat het effect van de stamcellen op de groei van tumorcellen geremd wordt. Vervolgens is het medicijn getest in een levend model. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat het geteste medicijn ook in levend materiaal de effecten van de stamcellen op tumorgroei kan remmen. Echter, er zal nog veel meer aanvullend onderzoek gedaan moeten worden om te kijken hoe goed dit medicijn werkt bij verschillende soorten kanker. Concluderend kunnen we zeggen dat dit onderzoek het belang van het remmen van stamcellen als aanvullende strategie in de behandeling van kanker onderschrijft. 

 

Onderzoeksnummer: 3
Centrum: Beatrix Kinderziekenhuis – UMC Groningen
Startjaar: 2005
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 359.549

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Lees verder
Erfelijke oorzaak

Erfelijke oorzaak kinderkanker

Herkennen van alle kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren