Ponsglioom onderzoek

Ontstaan diffuus intrinsiek ponsglioom

Diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) is een zeer agressieve tumor in de hersenstam die vrijwel alleen voorkomt bij kinderen. Hoewel DIPG de meest dodelijke vorm van kinderkanker is, weten we nog maar weinig over deze ziekte. Recent onderzoek in het VUmc heeft aangetoond dat het mogelijk is om DIPG tumoren te ontwikkelen. Hoe er vervolgens een ponsglioom ontstaat is echter onduidelijk.

Omdat virussen geacht worden een rol te kunnen spelen in het tot stand komen van sommige soorten hersentumoren bij zowel volwassenen als kinderen, is het doel van dit project te bepalen of virussen ook betrokken zouden kunnen zijn bij het ontstaan van DIPG. Daartoe zal het genetisch materiaal van de tumoren volledig gekarakteriseerd en gecontroleerd worden op de aanwezigheid van onverwachte (bacteriële- of virale) stukken DNA. Daarnaast zal er middels VIDISCA-454 – een methode die speciaal gericht is op het identificeren van nieuwe virussen – gekeken worden of er viraal DNA aanwezig is in cellen van patiënten, of in de oplossingen die gebruikt zijn voor het opwerken daarvan. Dit materiaal zal ook gebruikt worden bij de analyse van eiwitten die door de tumorcellen worden uitgescheiden (het zogenaamde secretoom). Tezamen zullen deze experimenten als eerste stap dienen om meer inzicht te krijgen in de mogelijke rol van virussen bij het ontstaan van DIPG. Uiteindelijk kan deze kennis leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor kinderen met DIPG, of zelfs resulteren in preventieve maatregelen ter voorkoming van deze ziekte.

Onderzoek: 239
Centrum: VU medisch centrum Amsterdam
Startjaar: 2015
Looptijd: 1 jaar
Totale kosten/ bijdrage KiKa: € 95.514

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
lab onderzoek

Immuuntherapie bij hersenstamtumoren

Kan immuuntherapie worden ingezet bij de behandeling van diffuse midline gliomen?

Lees verder
Onderzoek bijwerkingen

Oogfunctie bij hersentumorpatiënten

Vroege en betrouwbare vaststelling van een verminderde oogfunctie is erg belangrijk.

Lees verder
Onderzoek hersentumor

Nazorgtraject voor kinderen met hersentumor

Deze kinderen ondervinden vaak lange termijn problemen.

Lees verder
Laboratorium kanker onderzoek

De toestand van kinderen met een hersentumor nabootsen

Een muismodel is gebruikt om een veelbelovend medicijn te testen.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren