onderzoek kinderkanker microscoop

Onderzoek naar de rol van de genen NKX2-1 en MEF2C

Onderzoek naar de rol van de genen NKX2-1 en MEF2C in de normale en kwaadaardige T-cel ontwikkeling: twee mogelijke targets voor nieuwe medicijnen.

Introductie
T-cel acute lymfatische leukemie (T-cel ALL) bij kinderen wordt over het algemeen beschouwd als een hoog risico ziekte. Bij 30 procent van de patiënten keert de ziekte binnen 4 jaar terug na start van de behandeling (recidief). Verbeterde en meer intensieve behandelingsprotocollen laten momenteel verder toegenomen genezingspercentages zien. Het gebruik van intensieve chemotherapie heeft echter als nadeel dat veel patiënten op latere leeftijd last krijgen van complicaties, zoals onvruchtbaarheid, botafbraak, hartfalen of het opnieuw krijgen van kanker. Ook is de huidige behandeling niet effectief voor de genezing van de patiënten met een recidief en het merendeel van deze patiënten komen dan ook te overlijden.

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen die gericht zijn op de leukemiecellen zelf en niet schadelijk zijn voor normale cellen is daarom essentieel. Deze nieuwe medicijnen zouden het verminderd gebruik van de huidige medicijnen mogelijk kunnen maken waardoor de kans op complicaties op latere leeftijd afneemt. Dit project richt zich op twee recent ontdekte genen (NKX2-1/NKX2-2, MEF2C) die betrokken zijn bij de ontwikkeling van T-cel ALL. Dit onderzoek werd uitgevoerd in zowel het Erasmus MC als het LUMC. 

Onderzoek in het kader van dit project zal daarom nauw worden afgestemd met onderzoek dat wordt uitgevoerd in het LUMC. Op deze manier wordt getracht de krachten te bundelen om nieuwe leukemie targets te definiëren waarop nieuwe medicijnen gericht kunnen worden. De mechanismen van twee bovengenoemde genen zullen verder onderzocht worden in relatie tot normale en kwaadaardige T-cel ontwikkeling. De therapeutische toepassing van remmers van deze genen zal eveneens worden onderzocht.

Stand van zaken
Het DNA van een grote groep T-cel ALL patiënten is onderzocht. Er zijn een aantal target genen van het gen MEF2C geïdentificeerd. De validatie van deze bevindingen wordt in eerste instantie gedaan op cellijnen die de verschillende eiwitten MEF2C, LYL1 en LMO2 alleen of in combinaties aanwezig zijn na stimulatie met het medicijn doxycycline. Deze drie eiwitten kunnen samen een complex voorkomen. De aanwezige hoeveelheid van de meeste voorspelde target genen is geverifieerd als target van dit eiwitcomplex.

Inmiddels lopen de experimenten waarbij hematopoietische stamcellen uit humaan navelstrengbloed worden gehaald en de ontwikkeling van deze cellen tot T-cellen in laboratorium. Van verscheidene ontwikkelingsstadia van deze cellen is het DNA onderzocht. Hieruit blijkt dat de stamcellen waarin het eiwit MEF2C aanwezig is, zich niet kunnen ontwikkelen naar T-cellen. Er treedt al vroeg een blokkade op, terwijl controle cellen zich wel verder ontwikkelen. De stamcellen uit het navelstrengbloed die blokkeren verdwijnen. De oorzaak hiervan wordt momenteel onderzocht. Helaas wordt het volgende doel, het maken van een DNA profiel van deze geblokkeerde cellen, bemoeilijkt door het feit dat de cellen verdwijnen en er dus weinig beschikbaar zijn om een betrouwbaar profiel van te verkrijgen.

Onderzoeksnummer: 116
Centrum: Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC Rotterdam
Startjaar: 2013
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 465.012

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Onderzoek leukemie

Aanpakken therapie ongevoelige leukemie

Ongevoeligheid voor het veel gebruikte medicijn cytarabine.

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Ontwikkeling van leukemie tijdens behandeling van afweerstoornis

Er zijn nieuwe virussen ontwikkeld die naar schatting 100x veiliger zijn.

Lees verder
Onderzoek afweersysteem kinderen

Effecten fysieke inspanning op afweersysteem kinderen met leukemie

In de resultaten is een stijging van afweercellen te zien na inspanning.

Lees verder
Behandelkamer kinder kanker

Medicijn asparaginase bij kinderen met acute lymfatische leukemie

Eén van de belangrijkste medicijnen bij de behandeling.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren