hooggradig glioom

Medicijnen bij hersentumoren krijgen

Kunnen ultrageluid en microbelletjes eindelijk vooruitgang brengen in de behandeling van kinderen met hooggradig glioom?

Medische vooruitgang in de afgelopen 40 jaar heeft de overlevingskansen van kinderen met kanker aanzienlijk verbeterd. Helaas geldt dit nog niet voor kinderen met hooggradige gliomen (een type hersentumor) zoals diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG). 5 jaar na de diagnose is nog slechts 2-20% van deze kinderen in leven. Een belangrijke hindernis op weg naar een genezende behandeling is dat het moeilijk is voor medicijnen om in de hersenen door te dringen. Dit komt doordat de hersenen beschermd worden door de bloed-hersenbarrière. Deze zorgt er voor dat 97% van alle geneesmiddelen de hersenen (en dus ook hersentumoren) niet goed kunnen bereiken. Ook zitten er in de bloed-hersenbarrière pompen die medicijnen actief de hersenen uitpompen.

Om dit probleem te doorbreken willen de onderzoekers een radicaal nieuw outside-the-box-idee onderzoeken. Zij willen hiervoor een combinatie van geluidstrillingen en zogenaamde microbelletjes gebruiken om de bloed-hersenbarrière open te trillen.  Deze techniek wordt ook al bij patiënten toegepast. Zij willen dit combineren met antibelletjes. Dit zijn met gas gevulde belletjes die onder invloed van geluidstrillingen lokaal medicatie kunnen afgeven. Deze willen ze inzetten om middelen die de medicijnpompen remmen in de hersenen te brengen. Door deze combinatie hopen ze erin te slagen om grotere hoeveelheden chemotherapie bij hersentumoren te krijgen. 

Onderzoeksnummer: 388
Centrum: UMC Utrecht, TU Eindhoven, Prinses Máxima Centrum
Startjaar: 2021
Looptijd: 1,5 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: €125.000

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren