lab onderzoek kinderkanker

Late effecten behandeling schildklierkanker

Een derde van de overlevenden van gedifferentieerde schildklierkanker heeft last van bijwerkingen op de lange termijn

Gedifferentieerde schildklierkanker (DTC) is een zeldzame vorm van kanker die in Nederland jaarlijks bij 5-10 kinderen gediagnosticeerd wordt. De behandeling bestaat uit een operatie, gevolgd door behandeling met radioactief jodium en een hoge dosis schildklierhormoon. Dankzij deze behandeling hebben deze kinderen gelukkig een hele goede overlevingskans van bijna 100%. Helaas kunnen zij wel last krijgen van bijwerkingen op de lange termijn. Er is echter nog nooit uitgebreid onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van deze behandeling en de invloed daarvan op de kwaliteit van leven. In deze studie is daar voor het eerst op grote schaal naar gekeken. 

De onderzoekers hebben hiervoor 105 kinderen die tussen 1970 en 2013 voor DTC behandeld zijn bestudeerd. Alle patiënten werden geopereerd en bijna allemaal werden ze ook nabehandeld met radioactief jodium. De ziekte keerde terug bij bijna 8% van de patiënten maar bij de meeste kwam de ziekte daarna weer onder controle. Bij een derde van de overlevenden van DTC was er sprake van blijvende complicaties zoals problemen met de stem of problemen met de calciumhuishouding. Ook bleek bijna de helft van de overlevenden speekselklierschade te hebben. Een derde van de patiënten had als gevolg hiervan last van een droge mond. Uit uitgebreide vragenlijsten bleek dat de overlevenden hun “kwaliteit van leven” gemiddeld hetzelfde ervaren als gezonde controlepersonen. Deze twee groepen scoorden over het algemeen gelijk op hoe zij hun gezondheid ervaren, hoe vermoeid ze zijn en hoe vaak er sprake is van depressie en angst. Wel kwamen lichamelijke problemen en moeite met concentreren iets vaker voor bij de ex-patiënten. Bovendien kwamen in de groep van overlevenden iets meer personen voor die aangaven een relatief slechte “kwaliteit van leven” te hebben Tintelende handen of voeten, kramp in de benen, een droge mond of keel, koude rillingen en hoofdpijn waren de meest voorkomende klachten bij overlevenden van DTC. 

De resultaten uit deze studie ondersteunen de nieuwe ontwikkelingen om bij kinderen die behandeld worden voor schildklierkanker de voor- en nadelen van jodium goed tegen elkaar af te wegen. Het is belangrijk om patiënten die met radioactief jodium behandeld zijn te attenderen op regelmatige tandheelkundige controles na een behandeling omdat een verminderde en veranderde speekselsamenstelling effect kan hebben op het ontstaan van gebitsproblemen. Ook is het belangrijk dat er aandacht is voor de kleine groep patiënten die een slechte kwaliteit van leven ervaart.

Gegevens over DNA afwijkingen in deze patiënten zijn verzameld en worden nog geanalyseerd. Als de analyses compleet zijn, zullen de gevonden gegevens op onze website toegevoegd worden.

Onderzoeksnummer: 81
Centrum:  Beatrix Kinderziekenhuis/ UMC Groningen
Startjaar:  2011
Looptijd: 8 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa:  € 437.495
 

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Erfelijke aanleg bij kinderen met schildklierkanker

Erfelijke aanleg schildklierkanker

Erfelijke aanleg bij kinderen met schildklierkanker

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren