leukemie

Infectie tijdens leukemie behandeling

Wie krijgt waarom infectie tijdens behandeling leukemie?

Introductie 
Om kanker te behandelen is chemotherapie nodig. Helaas heeft deze behandeling ook verschillende vervelende bijwerkingen. Eén van de beruchtste is de verhoogde gevoeligheid voor gevaarlijke infecties. Behalve dat het vervelend is voor de patiënt, bestaat ook het risico dat de chemotherapie moet worden onderbroken, wat slecht is voor de continuïteit van de behandeling. De Leu-Ko (leukemie en koorts) studie doet onderzoek naar infecties bij chemotherapie voor leukemie bij kinderen. Het betreft een landelijke studie waar alle 7 kinderoncologische centra aan meewerken. Ouders van kinderen met leukemie worden gevraagd gedurende twee jaar een dagboek bij te houden. Hierin vullen zij in wanneer hun kind koorts heeft en een infectie doormaakt. 
Doel van de studie is het krijgen van inzicht in risicogroepen voor complicaties tijdens de chemotherapie. De verwachting is dat wanneer deze risicogroepen in kaart zijn gebracht er tijdens de behandeling extra beschermende maatregelen kunnen worden genomen. 

Stand van zaken 
Standaard risico acute lymfatische leukemie patiënten hebben minder infectieuze problematiek dan medium risico patiënten. Sinds 2004 houden patiënten en ouders die deelnemen aan de Leu-Ko studie (Leukemie en Koorts) gedurende de hele leukemie behandeling een logboek bij waarin ze bijhouden wanneer er een infectie optreedt. Indien zij worden opgenomen in het ziekenhuis, worden van deze opname alle gegevens door de onderzoekers verzameld. 
De eerste resultaten van dit door KiKa gefinancierde onderzoek zijn nu beschikbaar. Dit laat zien dat kinderen die in de medium risico behandelgroep vallen, meer infecties hebben en ook meer opnamedagen in het ziekenhuis hebben voor infectieuze problematiek in vergelijking tot de standaard risico groep. Ook zijn de infecties die de kinderen uit de medium risico groep krijgen vaak ernstiger. 
Deze resultaten kunnen er in de toekomst toe leiden dat in nieuwe behandel protocollen meer rekening wordt gehouden met de hoeveelheid en ernst van de infectieuze gevolgen van het toekennen van een hogere risico groep, zoals de medium risico groep. 

Conclusie 
Acute lymfatische leukemie is de meest voorkomende vorm van kanker op de kinderleeftijd. De kinderen die niet overleven, overlijden aan therapie resistente leukemie en door complicaties van de behandeling, met name infecties. Onderdrukking van het afweersysteem met als gevolg een verhoogde infectiegevoeligheid is een belangrijke bijwerking van intensieve chemotherapie. 
De resultaten van dit onderzoek lieten zien dat vermindering van therapie intensiviteit voor goed risico (gebaseerd op het risicoprofiel dat is vastgesteld door middel van de infectiedagboeken) patiënten tot veel minder infecties leidt. Ook waren de infecties van deze patiënten minder ernstig. De meeste infecties traden op in de eerste weken van de behandeling en bij de intensief behandelde groep ook in het eerste gedeelte van de onderhoudsbehandeling. 
Daarnaast leidde minder intensieve chemotherapie tot minder schade aan afweercellen en antistoffen. Geheugen afweercellen waren verlaagd tijdens chemotherapie en niet van alle afweercellen werd volledig herstel gevonden tijdens het onderzoek. 
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden bij toekomstig onderzoek naar het voorspellen van infecties. Daarnaast moet er meer onderzoek komen naar infectiepreventie. Deze resultaten vormen een belangrijk argument om in de toekomst kinderen, indien mogelijk, laagdrempeliger minder intensief te behandelen. Tot slot wordt er verder onderzoek naar de effectiviteit en noodzaak van het opnieuw toedienen van vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma opgezet. 

Onderzoeksnummer:  2 
Centrum: Wilhelmina Kinderziekenhuis – UMC Utrecht
Startjaar:  2005
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 328.218
 

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Onderzoek leukemie

Aanpakken therapie ongevoelige leukemie

Ongevoeligheid voor het veel gebruikte medicijn cytarabine.

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Ontwikkeling van leukemie tijdens behandeling van afweerstoornis

Er zijn nieuwe virussen ontwikkeld die naar schatting 100x veiliger zijn.

Lees verder
Onderzoek afweersysteem kinderen

Effecten fysieke inspanning op afweersysteem kinderen met leukemie

In de resultaten is een stijging van afweercellen te zien na inspanning.

Lees verder
Behandelkamer kinder kanker

Medicijn asparaginase bij kinderen met acute lymfatische leukemie

Eén van de belangrijkste medicijnen bij de behandeling.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren