Onderzoek acute lymfatische leukemie

Het mogelijk maken van therapie op maat door middel van de identificatie van biomarkers

Samenvatting afgerond onderzoek
T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) bij kinderen is een ziekte met een hoog risico op terugkeer van de leukemie na behandeling. Daarom worden kinderen met een T-ALL behandeld met een zeer intensieve vorm van chemotherapie. Deze vorm van behandeling geeft echter een verhoogd risico op het verkrijgen van ernstige bijwerkingen en complicaties op latere leeftijd. Voor verbetering van de effectiviteit van huidige therapieën wordt daarom geprobeerd nieuwe vormen van behandeling te ontwikkelen waarbij de ziekte wordt aangepakt op mechanismen waar deze kanker cellen van afhankelijk zijn.

Kanker wordt veroorzaakt door mutaties in het DNA die deze cellen in staat stellen ongecontroleerd te gaan delen en overleven. Uit dit onderzoek blijkt dat afwijkingen in het interleukine-7 signaalpad bij ongeveer 40% van alle patiënten met een T-cel leukemie voorkomen. Dit leidt tot een hyperactivatie van dit belangrijke signaalpad, en is belangrijk voor de groei van T-ALL cellen.

Ten behoeve van dit project is een cel modelsysteem ontwikkeld waarin de verschillende afwijkingen zoals gevonden bij patiënten geïntroduceerd kunnen worden. Het bleek dat deze afwijkingen inderdaad zorgden voor kankerachtige groei. Dit model bleek ook uitstekend geschikt om reeds ontwikkelde remmers van specifieke componenten uit het IL-7 signaalpad te testen op hun activiteit. Deze remmers worden al getest als nieuwe behandelingsvorm voor diverse andere typen van kanker.

Resultaten zoals verkregen met dit systeem zullen verder getest worden op de leukemiecellen van T-ALL patiënten in een ander test systeem. Dit zal onderdeel zijn van een nieuwe onderzoek subsidieaanvraag, en zullen daarna mogelijk verder getest kunnen worden in een klinische trial studie.

Onderzoeksnummer: 129
Centrum: Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam - Erasmus MC
Startjaar: 2013
Looptijd: 1 jaar
Afgerond in: 2014
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 161.000

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
onderzoek kanker

Verminderen van bijwerkingen van dexamethason in kinderen met ALL

In deze studie is getest of toevoeging van cortisol inderdaad kan helpen.

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Bestudering van grote hoeveelheden DNA gegevens van acute myeloïde leukemie patiënten

Er zijn verschillende fouten in het DNA die kunnen zorgen voor het ontstaan van AML.

Lees verder
Behandelkamer

Onderzoek naar het toedienen van antistoffen bij de behandeling van ALL

Kun je met het toedienen van immuunglobulines het optreden van infecties tijdens de behandeling…

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Behandeling van MLL-herschikte acute myeloïde leukemie

Het is belangrijk te onderzoeken welke genen en eiwitten het gedrag van de leukemiecellen bepalen.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren