lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Bij een deel van de kinderen die kanker krijgt, wordt de kanker veroorzaakt door een erfelijke afwijking, zij hebben aanleg voor het ontwikkelen van kanker. Het is belangrijk om te weten of een kind een erfelijke vorm van kanker heeft omdat dit effect kan hebben op de prognose, de beste vorm van behandelen en de controles na de behandeling om een nieuwe tumor in een vroeg stadium te herkennen. Daarnaast is het voor familieleden van de patiënt belangrijk om te weten dat er een erfelijke aanleg voor kanker in de familie voorkomt.

In deze studie wordt gekeken wat de beste methode is om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren. 

Hiervoor zullen gedurende 2 jaar bij elke kinderkankerpatiënt in het Prinses Máxima Centrum de volgende 2 strategieën worden toegepast (na toestemming):
1)    Er wordt met behulp van een ontwikkelde tool berekend hoe hoog de kans is op erfelijke aanleg. Hierbij wordt onder andere gekeken naar uiterlijke kenmerken en het type kanker. Geselecteerde kinderen zullen worden doorverwezen naar een klinisch geneticus die bepaald welke specifieke testen moeten worden gedaan. 
2)    De code van alle 20.000 genen wordt uitgelezen uit DNA. Er zal specifiek gekeken worden of er veranderingen zijn in genen waarvan het bekend is dat zij bij erfelijke aanleg voor kinderkanker betrokken zijn. 

Bij kinderen bij wie een sterk vermoeden bestaat op een erfelijke aanleg voor kanker, maar waarbij geen erfelijke afwijking gevonden wordt via de 2 bovenstaande strategieën, zullen alle genen worden geanalyseerd. Zo kunnen veranderingen in genen worden ontdekt waarvan het nu nog niet bekend is dat ze een rol spelen bij aanleg voor kinderkanker.

Aan het eind van het onderzoek zal gekeken worden wat de beste strategie is om kinderen met erfelijke aanleg voor kinderkanker te identificeren.

Onderzoeksnummer: 355
Centrum: Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Startjaar: 2019
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 595.935

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
botverlies

Botverlies bij kinderen met kanker

Hoe kan botverlies in een vroeg stadium worden opgespoord en worden behandeld?

Lees verder
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
Erfelijkheid kinderkanker

Erfelijke oorzaak kinderkanker

Een instrument om alle kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker snel te herkennen

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren