Diagnose niertumoren met MRI

In dit onderzoeken kijken onderzoekers of beeldvorming met MRI kan worden ingezet bij de diagnose van niertumoren

De meest voorkomende vorm van niertumoren is Wilms tumor. De overlevingskans is over het algemeen goed. Daarnaast komen echter ook moeilijker te behandelen vormen voor zoals clear cell sarcoom (CCSK), maligne rhabdoïde tumoren (MRTK) en niercelcarcinomen (RCCs). Tevens zijn er zeldzame niertumoren die weinig behandeling nodig hebben zoals congenitale mesoblastische nefromen (CMN).  

Kinderen met niertumoren worden na diagnose eerst behandeld met chemotherapie. Daarna worden ze geopereerd. Bij een klein deel van de niertumorpatiënten is dit echter niet het beste behandelplan. Zij zijn minder gevoelig voor de chemotherapie die voor de operatie wordt gegeven en moeten bijvoorbeeld agressiever behandeld worden of kunnen beter gelijk worden geopereerd. Om te kunnen bepalen welke niertumor een patiënt heeft wordt een stukje tumor afgenomen en bekeken. Dit kan echter pas tijdens de operatie. Het is op dit moment dus erg lastig om bij de start van de behandeling te kunnen bepalen wat de beste strategie voor elke individuele patiënt is. Beeldvorming met MRI zou hier een rol bij kunnen spelen. In dit onderzoek wordt gekeken of dit succesvol kan worden toegepast voor dit doel. 

In dit onderzoek analyseren de onderzoekers MRI  informatie van alle kinderen met niertumoren die behandeld zijn en worden in het Prinses Máxima Centrum.  

 

HIerbij zullen ze de volgende vragen beantwoorden:  

  1. Kan met behulp van MRI bij diagnose worden bepaald of een patient WIlms tumor of een andere vorm van nierkanker heeft?  

  1. Kan met behulp van MRI de verschillende types niertumor worden onderscheiden na voorbehandeling met chemotherapie? 

  1. Kan MRI gebruikt worden om onderscheid te maken tussen Wilmstumor en resten van de ontwikkelende nier die bij sommige kinderen nog aanwezig zijn?  

details 
Centrum: UMC Utrecht / Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie
Startjaar: 2019 
Looptijd: 4 jaar 
Totale kosten/ bijdrage KiKa: € 408.617 
Onderzoeksnummer: 341 

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
niertumoren

Mini-tumoren van teruggekeerde Wilms tumoren

Nieuw modelsysteem van teruggekeerde Wilms tumoren voor testennieuwe medicijnen

Lees verder
niertumoren

DNA onderzoek niertumoren

Hoe kijken ouders van nierkanker patiënten aan tegen uitgebreid DNA onderzoek?

Lees verder
niertumoren

Nieuwe bestralingstechnieken voor niertumoren

Hoe kunnen nieuwe bestralingstechnieken voor niertumoren optimaal worden ingezet?

Lees verder
niertumor

Niertumoren aanpakken via hun stofwisseling

Mogelijkheden voor nieuwe, minder schadelijke medicijnen voor kinderen met niertumoren

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren