niertumor

Diagnose niertumoren

Kan een bloedtest gebruikt worden om het soort niertumor te bepalen?

Kinderen met niertumoren worden na diagnose eerst behandeld met chemotherapie. Daarna worden ze geopereerd. Bij een klein deel van de niertumorpatiënten is dit echter niet het beste behandelplan. Zij zijn minder gevoelig voor de chemotherapie die voor de operatie wordt gegeven en moeten bijvoorbeeld agressiever behandeld worden of kunnen beter gelijk worden geopereerd. Om te kunnen bepalen welke niertumor een patiënt heeft wordt een stukje tumor afgenomen en bekeken. Dit kan echter pas tijdens de operatie. Het is op dit moment dus erg lastig om bij de start van de behandeling te kunnen bepalen wat de beste strategie voor elke individuele patiënt is.
Een oplossing hiervoor zou zijn om het DNA van de tumor te onderzoeken via het bloed. In het bloed van een patiënt met kanker zit DNA dat van de tumor afkomstig is. Via een bloedafname kan dit DNA worden onderzocht om de eigenschappen van een tumor in kaart te brengen. Deze techniek wordt al bij andere tumoren toegepast maar het is nog niet bekend of deze ook voor kinderen met niertumoren werkt. Dat zal in dit onderzoek worden uitgezocht. De onderzoekers gaan kijken hoeveel tumor DNA er in het bloed van nierpatiënten zit. Ook gaan ze kijken of dit DNA inderdaad informatie geeft over de eigenschappen van de tumor. Vervolgens zullen ze bepalen of deze informatie bruikbaar is om hoog-risico tumoren meteen bij diagnose op te kunnen sporen. Het uiteindelijke doel is de techniek voor deze patiënten zo te optimaliseren dat er met behulp van bloedonderzoek een zo nauwkeurig mogelijke diagnose gesteld kan worden.


 
Onderzoeksnummer: 397
Centrum: Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Startjaar: 2021
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 599.558

 

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
niertumor

Niertumoren aanpakken via hun stofwisseling?

Mogelijkheden voor nieuwe, minder schadelijke medicijnen voor kinderen met niertumoren?

Lees verder
niertumoren

Revolutionair nieuw testsysteem

Gekweekte mini-tumoren voor therapie bij kinderen met niertumoren

Lees verder
Niertumor

Erfelijke aanleg nierkanker

DNA afwijkingen die erfelijke aanleg duiden

Lees verder
Wilms tumor

Verbeteren voorbereiding operatie niertumoren

3D modellen van nieren Wilms tumor patiënten als voorbereiding van de operatie

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren