Onderzoek kanker microscoop

De rol van microRNAs in leukemie bij kinderen

De rol van microRNAs in acute myeloïde leukemie bij kinderen

Samenvatting afgerond onderzoek
Afwijkingen in ons erfelijk materiaal, het DNA, kunnen leiden tot cellen die zich ongeremd delen, waardoor kanker kan ontstaan. Sommige stukjes van het DNA vormen de code voor een bepaald eiwit. Zo’n stukje DNA wordt een gen genoemd. Wanneer een gen ‘aanstaat’ wordt het eiwit aangemaakt. Er zijn ook hele kleine stukjes DNA die coderen voor de zogenaamde microRNAs, die genen aan en uit kunnen zetten. Hierdoor bepalen de microRNAs welke eiwitten er wel en niet worden aangemaakt en hebben ze dus invloed op het functioneren van de cel. Een afwijking in de hoeveelheid van een bepaalde microRNA kan leiden tot de ongeremde deling van cellen, en microRNA’s spelen daardoor ook een rol in het ontstaan van kanker.

In dit onderzoek is onderzocht welke microRNA’s een rol spelen bij het ontstaan van acute myeloïde leukemie (AML) bij kinderen, en of afwijkingen in bepaalde microRNA’s kunnen voorspellen hoe een kind gaat reageren op de behandeling. Door de aanwezigheid van 667 verschillende microRNA’s bij 177 kinderen met AML te onderzoeken is gebleken dat 66 microRNA’s in een afwijkende hoeveelheid voorkomen. Deze 66 microRNA’s zijn daarom verder onderzocht. Wanneer microRNA-9 in grote hoeveelheid aanwezig was leidde dit tot een afname van het aantal leukemiecellen met een bepaalde genetische afwijking, terwijl leukemiecellen zonder deze afwijking wel overleefden. Wanneer er een grote hoeveelheid micro-RNA-139 aanwezig was overleefden daarentegen alle leukemiecellen slechter. Bovendien bleek dat kinderen met een grote hoeveelheid microRNA-139 in leukemiecellen een betere overleving hadden. Tevens is er gevonden dat een groep microRNA’s een rol speelt in het ontwikkelen van terugkeer van de ziekte. Deze gevonden mircoRNA’s zullen een aangrijpingspunt vormen voor het ontwerpen van nieuwe behandelingen.

Onderzoeksnummer: 49
Centrum: Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam
Startjaar: 2009
Looptijd: 6 jaar 
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 781.757 

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Onderzoek leukemie

Aanpakken therapie ongevoelige leukemie

Ongevoeligheid voor het veel gebruikte medicijn cytarabine.

Lees verder
Onderzoekslaboratorium kinderkanker

Modelsystemen acute myeloide leukemie

In dit project zullen robuuste modellen worden ontwikkeld van AML met MLL of NUP98 afwijkingen.

Lees verder
nieuwe medicijnen

Reactiveren van gen bij behandeling van AML

Effect van reactiveren tyrosine fosfatases gen bij behandeling van acute myeloïde leukemie

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Ontwikkeling van leukemie tijdens behandeling van afweerstoornis

Er zijn nieuwe virussen ontwikkeld die naar schatting 100x veiliger zijn.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren