Kinderkanker

Cursus gericht op kwaliteit van leven

Wat is de behoefte aan en de effectiviteit van een online groepscursus gericht op psychische en sociale kwaliteit van leven bij overlevenden van kinderkanker?

Overlevenden van kinderkanker hebben op jongvolwassen leeftijd vaak last van zorgen en onzekerheden. Zij maken zich bijvoorbeeld zorgen over late bijwerkingen die kunnen ontstaan als gevolg van hun ziekte en behandeling, zoals onvruchtbaarheid of terugkeer van kanker.  In dit project zal worden uitgezocht of deze jongvolwassen overlevenden baat kunnen hebben bij een online groepscursus, die gericht is op en phychische en sociale kwaliteit van leven. Een dergelijke cursus bestaat op dit moment nog niet voor deze doelgroep.

Onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie hebben, samen met overlevenden van kinderkanker, een opzet voor zo’n cursus ontwikkeld. In deze studie zal eerst aan 400 overlevende van kinderkanker worden gevraagd een vragenlijst in te vullen, waarin zij kunnen aangeven hoe zij zich voelen en of zij behoefte aan een online cursus hebben. Daarnaast zal bij een kleine groep overlevenden, die aan hebben gegeven interesse te hebben, de cursus worden gegeven. Voor en na de cursus zal aan hen gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Ook de cursusleiders zullen een vragenlijst invullen over hoe zij de cursus hebben ervaren. Bij succes zal vervolgens het effect van een dergelijke cursus in een grotere groep overlevenden kunnen worden onderzocht. Als hieruit blijkt dat de cursus effectief is, kan deze onderdeel worden van de standaard (na)zorg die jongvolwassen survivors krijgen in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en andere kinderoncologische centra in Nederland.

Onderzoek: 293
Centrum: Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Startjaar: 2017 
Looptijd: 15 maanden
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 100.000

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Lees verder
Erfelijke oorzaak

Erfelijke oorzaak kinderkanker

Herkennen van alle kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren