hersentumoren

Combinatietherapie voor hersentumoren

Zoeken naar nieuwe behandeling voor agressieve hersentumoren 

Atypische teratoïde/rhabdoide tumoren (ATRT) zijn zeldzame, maar zeer agressieve hersentumoren die vooral voorkomen bij kinderen onder de 3. Momenteel geneest slechts een klein deel van deze kinderen door behandeling met chirurgie, intensieve chemotherapie en hoog gedoseerde radiotherapie. Deze intensieve therapie leidt tot zeer ernstige langetermijneffecten bij deze kinderen. Daarom is er een dringende behoefte aan nieuwe behandelingen voor deze tumoren. 

De onderzoekers hebben eerder in het laboratorium gevonden dat ATRT cellen zeer gevoelig zijn voor gemcitabine – een relatief nieuwe vorm van chemotherapie. Behandeling met Gemcitabine alleen leek echter niet voldoende te zijn om de tumoren aan te pakken. In dit project willen de onderzoekers daarom gaan kijken hoe ze de gemcitabine behandeling effectiever kunnen maken. Daarvoor zullen ze met moderne technologie specifieke genen in de tumorcellen uitschakelen om te kijken of dit de behandeling verder verbetert. De resultaten van deze studie zullen de basis vormen voor grote vervolgonderzoeken waarin een combinatiebehandeling voor ATRT zal worden ontwikkeld die effectiever en veiliger is dan de huidige therapie. 

 

Centrum: Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie 
Startjaar:2022 
Looptijd: 1 jaar 
Bijdrage KiKa: €124.521 
Onderzoeksnummer: 431 

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
hersentumoren

Neuropsychologische bijwerkingen van hersenoperatie in kaart brengen

onderzoek naar Cerebellair Mutisme Syndroom bij kinderen die geopereerd zijn aan een tumor in de…

Lees verder
hersentumor

DNA hersentumoren in bloed en hersenvocht?

Kunnen hersentumoren worden gevolgd via bloed of hersenvocht?

Lees verder
Onderzoek bijwerkingen

Oogfunctie bij hersentumorpatiënten

Vroege en betrouwbare vaststelling van een verminderde oogfunctie is erg belangrijk.

Lees verder
Onderzoek hersentumor

Nazorgtraject voor kinderen met hersentumor

Deze kinderen ondervinden vaak lange termijn problemen.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren