lab onderzoek kinderkanker

The Cochrane Childhood Cancer Group

Stimulatie en publicatie van systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek

Introductie 
In de kinderoncologie zijn er zeer veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Voor professionals en ook patiënten is deze grote hoeveelheid aan informatie moeilijk bij te houden. Samenvattingen van kennis zijn dan ook noodzakelijk. 
De Cochrane Collaboration is een organisatie die het maken van samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek, Cochrane systematische reviews, wereldwijd stimuleert en publiceert. Tot 2006 was er binnen de Cochrane Collaboration geen groep die deze samenvattingen op het gebied van kinderkanker ondersteunde. In 2006 is de Cochrane Childhood Cancer Group (CCG) officieel erkend. De CCG is een internationaal samenwerkingsverband van onderzoekers, hulpverleners en patiëntvertegenwoordigers op het gebied van diagnostiek en therapie voor kinderen met kanker. De systematische reviews worden op vrijwillige basis gemaakt door enthousiaste onderzoekers afkomstig uit alle landen van de wereld. De redactie is gevestigd in Nederland.

Stand van zaken 
De afgelopen jaren hebben medewerkers van de CCG die door dit project gefinancierd worden 132 auteurs uit 16 verschillende landen ondersteund tijdens het ontwikkelen van een systematische review op het gebied van de kinderoncologie. Gedurende de looptijd van dit project heeft de CCG 19 reviews gepubliceerd in The Cochrane Library. Cochrane systematische reviews worden regelmatig bijgewerkt (“geupdate”) met de bevindingen uit nieuwe onderzoeken, omdat deze bevindingen de conclusies van een review kunnen veranderen. Drie van de 19 gepubliceerde reviews zijn updates van eerdere reviews. Momenteel zijn 22 auteursgroepen nog bezig met het schrijven van de eerste versie van hun review en 5 auteursgroepen met een update van een review. 
Daarnaast hebben medewerkers van de CCG op verschillende manieren bijgedragen aan de promotie van “medicijngebruik op basis van bewijs” in de kinderoncologie, o.a. door het geven van cursussen en presentaties en ondersteuning van richtlijnontwikkelingen.

Conclusie
Binnen het tijdsbestek van dit project heeft de CCG veel kwalitatief hoogwaardige systematische reviews op het gebied van de kinderoncologie ontwikkeld en gepubliceerd. Ook hebben de medewerkers bijgedragen aan de bevordering van “medicijngebruik op basis van bewijs” binnen de kinderoncologie. Dit houdt in dat beslissingen over de zorg van patiënten op basis van wetenschappelijk bewijs gemaakt worden. 
In de komende jaren zullen er steeds meer Cochrane systematische reviews op het gebied van de kinderoncologie worden ontwikkeld. 
Dit zal het gebruik van evidence-based behandelingen voor kinderen met kanker door professionals verder stimuleren en patiënten en ouders van kinderen met kanker zullen makkelijker relevante informatie kunnen vinden. Over het geheel genomen zal dit resulteren in een hogere kwaliteit van de zorg voor kinderen met kanker. 
Voor meer informatie:  www.ccg.cochrane.org

Onderzoeksnummer: 22
Centrum: Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
Startjaar: 2008
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa:  € 790.185

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Lees verder
Erfelijke oorzaak

Erfelijke oorzaak kinderkanker

Herkennen van alle kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren