botverlies

Botverlies bij kinderen met kanker

Hoe kan botverlies in een vroeg stadium worden opgespoord en worden behandeld?

Een belangrijk, maar vaak onderschat en niet herkend probleem van behandelingen tegen kinderkanker is het nadelige effect van medicijnen op de zich ontwikkelende botten. Doordat te weinig nieuw bot wordt aangemaakt of juist te veel bot wordt afgebroken, worden botten zwakker en dunner. Bij dit botverlies tonen de meeste kinderen niet meteen symptomen, totdat er botbreuken of misvormingen ontstaan. Op de langere termijn kan dit leiden tot   pijn en beperkingen of invaliditeit. Vooral kinderen die behandeld worden met methotrexaat en dexamethason, twee medicijnen die veel gebruikt worden in behandelingen tegen kinderkanker, lijden aan botverlies.
De onderzoekers willen gaan kijken hoe dit botverlies sneller kan worden opgespoord en hoe het kan worden behandeld. Daarvoor gaan zij op zoek naar stofjes in het lichaam die aangemaakt worden bij een vroeg stadium van botverlies. Deze stofjes zouden in de toekomst gebruikt kunnen worden om botverlies bij kinderen met kanker in een veel vroeger stadium op te merken. Daarnaast gaan ze onderzoeken hoe methotrexaat en dexamethason  botaanmaak en botverlies beïnvloeden. Deze kennis kan in vervolgonderzoek gebruikt worden om medicijnen te vinden die het effect op de botten bij deze kinderen kan voorkomen.


Onderzoeksnummer: 384
Centrum: Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Startjaar: 2021
Looptijd:  1 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa:  €119.882

 

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Lees verder
Erfelijkheid kinderkanker

Erfelijke oorzaak kinderkanker

Een instrument om alle kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker snel te herkennen

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren