Onderzoek vruchtbaarheid

Behoud van vruchtbaarheid van meisjes en jonge vrouwen met kanker

Kennis, attitude en praktijk over het behoud van vruchtbaarheid van meisjes en jonge vrouwen met kanker

Introductie
Overlevenden van kanker kunnen op latere leeftijd te maken krijgen met verschillende late effecten, veroorzaakt door hun vroegere behandeling. Eén van deze late effecten is een verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen. Het niet in staat zijn om kinderen te krijgen heeft vaak een grote impact op de kwaliteit van leven van vrouwen aangezien een kinderwens vaak een hele wezenlijke en diepgaande ‘behoefte’ is.

Het is daarom erg belangrijk om zowel meisjes (en hun ouders) als jonge vrouwen met kanker te informeren over de mogelijke gevolgen van de behandeling op hun vruchtbaarheid en dus op de mogelijkheid om later kinderen te krijgen. Ook is het van belang dat artsen die deze vrouwen behandelen goed op de hoogte te zijn van de technieken die er zijn om de vruchtbaarheid zo veel mogelijk te behouden. Echter, de ontwikkelingen op het gebied van het behoud van de vruchtbaarheid van meisjes en jonge vrouwen met kanker, zoals het invriezen van eicellen en stukjes eierstokweefsel en het verplaatsen van de eierstokken, zijn de afgelopen tijd erg snel gegaan. Hierdoor zijn artsen mogelijk niet volledig op de hoogte van de verschillende mogelijkheden om de vruchtbaarheid te behouden.

Tot op heden is het niet duidelijk hoe vaak behandelend artsen van jonge vrouwelijke kankerpatiënten in Nederland het onderwerp vruchtbaarheid bespreekbaar maken, hoeveel tijd zij hieraan besteden, wat hun afweging is om dit wel of niet te doen, welke informatiebronnen zij hiervoor gebruiken en aan welke informatiebronnen zij behoefte hebben. Ook is onduidelijk of er in de betreffende ziekenhuizen patiëntinformatie aanwezig is over de verschillende manieren die er zijn om de vruchtbaarheid te behouden.

Door middel van een vragenlijst-onderzoek onder alle behandelend artsen van jonge meisjes en vrouwen met kanker in Nederland zal worden nagegaan welke factoren een rol spelen bij het wel of niet bespreekbaar maken van het onderwerp vruchtbaarheid. Daarnaast zal onderzocht worden welke informatie beschikbaar is voor behandelend artsen en patiënten en waar behoefte aan is. Dit om uiteindelijk te komen tot duidelijke en up-to-date informatie over de (on)mogelijkheden om de vruchtbaarheid van vrouwen met kanker zoveel mogelijk te behouden en de drempel voor een vruchtbaarheid beschermende behandeling zo laag mogelijk te houden. Dit kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van vrouwelijke overlevenden van kanker.

Conclusie
Door middel van een vragenlijst-onderzoek onder alle behandelaren van jonge meisjes en vrouwen met kanker is nagegaan welke factoren bij de behandelend artsen van deze meisjes/vrouwen een rol spelen bij het wel of niet bespreekbaar maken van vruchtbaarheidsvraagstukken. Daarnaast is onderzocht welke informatie er beschikbaar is voor behandelend artsen en patiënten en waar behoefte aan is.

Het blijkt dat artsen zich bewust zijn van het effect van de kankerbehandeling op de vruchtbaarheid en dat zij het ook hun verantwoordelijkheid vinden om vrouwen hierover in te lichten. Echter, het blijkt dat veel artsen zelf weinig vertrouwen hebben in hun kennis over de verschillende fertiliteitspreservatie-technieken. In sommige centra zijn voorlichtingsfolders aanwezig voor patiënten, echter lang niet in alle centra. Artsen vinden dan ook dat er te weinig informatiemateriaal aanwezig is om aan patiënten mee te geven.

Recent is een richtlijn opgesteld door het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie over het invriezen van eierstokweefsel. Tevens zijn er informatiefolders voor patiënten ontwikkeld over fertiliteitspreservatie. Het PAK-onderzoek toont aan dat er meer behoefte is aan duidelijke en up-to-date informatie over de (on)mogelijkheden om de vruchtbaarheid van vrouwen met kanker zoveel mogelijk te beschermen. Aanvullend informatiemateriaal (vooral voor kinderoncologen) is dus noodzakelijk. Er zijn op dit moment verschillende groepen in het land bezig om informatiesites voor (jonge) vrouwen met kanker te ontwikkelen. Het is daarom zinvol om met deze groepen af te stemmen wat er al is aan informatiesites en waar nog behoefte aan is en zo nodig de kennis uit dit onderzoek in te brengen.

Onderzoeksnummer: 78
Centrum: VU medisch centrum Amsterdam/Willem-Alexander Kinderziekenhuis - LUMC Leiden
Startjaar: 2012
Looptijd: 1 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 33.703

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Uitgezaaide kinderkanker

Behandeling uitgezaaide kinderkanker

Modernste technieken voor het in beeld brengen en bestralen van uitgezaaide kanker

Lees verder
Psychosociale late effecten

Psychosociale late effecten

Psychosociaal functioneren van volwassen survivors van kinderkanker

Lees verder
lab onderzoek kinderkanker

Erfelijke kinderkanker identificeren

Wat is de beste methode om kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker te identificeren?

Lees verder
Erfelijke oorzaak

Erfelijke oorzaak kinderkanker

Herkennen van alle kinderen met een erfelijke vorm van kinderkanker

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren