Leukemie

Behandelingsstrategie bij ALL

Van alle vormen van kinderkanker is acute lymfatische leukemie (ALL) met ongeveer 120 gevallen per jaar de meest voorkomende vorm. Hoewel de prognose in het algemeen gunstig is, zijn er prognostisch ongunstige factoren, zoals de aanwezigheid van het Philadelphia-chromosoom. Deze chromosoomafwijking, die leidt tot hoge aanmaak van het oncogene BCR-ABL1 eiwit, komt voor bij 3-5% van de gevallen van kinder-ALL. Daarnaast is er bij 15-20% van de kinder-ALL gevallen sprake van ‘BCR-ABL1-achtige’ afwijkingen, met een overlappend ziektebeeld. De standaardbehandeling van BCR-ABL1-positieve kinder-ALL bestaat uit intensieve chemotherapie in combinatie met een specifieke remmer van het ABL1-eiwit. Hoewel de prognose is verbeterd door de toepassing van deze remmer, kunnen ALL cellen hier resistent voor worden. Bij onvoldoende respons of recidief wordt vaak een stamceltransplantatie uitgevoerd, met een hoog risico op ernstige bijwerkingen en zelfs overlijden.

Recent onderzoek laat zien dat de groei van BCR-ABL1-positieve leukemie cellen in kweekschaaltjes in het laboratorium effectief wordt onderdrukt met pevonedistat, een remmer van het Nedd8-activerende eiwit. Dit eiwit speelt een belangrijke rol bij de afbraak van allerlei eiwitten die belangrijk zijn voor celdeling, celdood en het signaleren van DNA schade. De werking van deze remmer wordt versterkt door combinatie met chemotherapie of met een ABL1 remmer. Het inzetten van pevonedistat zou daarom tot een snellere en betere respons bij ALL patiënten kunnen lijden, wat de prognose zou verbeteren. In dit onderzoeksproject zal worden onderzocht wat het precieze werkingsmechanisme van dit middel is en of het ook werkt in een diermodel. Bij positieve resultaten in het diermodel zou dit middel in de toekomst getest kunnen worden in klinische studies met patiënten met BCR-ABL1-positieve leukemie en aanverwante aandoeningen.

Onderzoek: 252
Centrum: Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Startjaar: 2016
Looptijd: 1,5 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa:  € 98.970


 

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Onderzoek leukemie

Aanpakken therapie ongevoelige leukemie

Ongevoeligheid voor het veel gebruikte medicijn cytarabine.

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Ontwikkeling van leukemie tijdens behandeling van afweerstoornis

Er zijn nieuwe virussen ontwikkeld die naar schatting 100x veiliger zijn.

Lees verder
Onderzoek afweersysteem kinderen

Effecten fysieke inspanning op afweersysteem kinderen met leukemie

In de resultaten is een stijging van afweercellen te zien na inspanning.

Lees verder
Behandelkamer kinder kanker

Medicijn asparaginase bij kinderen met acute lymfatische leukemie

Eén van de belangrijkste medicijnen bij de behandeling.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren