onderzoek kinderkanker microscoop

Behandeling van MLL-herschikte acute myeloïde leukemie

Onderzoek naar nieuwe aanknopingspunten voor behandeling van MLL-herschikte acute myeloïde leukemie met chromosoomafwijking.

Introductie
Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van leukemie die zowel bij kinderen als volwassenen voorkomt. Van de kinderen die AML krijgen, geneest uiteindelijk slechts 60-70%. Daarnaast geeft de therapie veel bijwerkingen tijdens de behandeling en in het latere leven. Een belangrijk kenmerk van AML is dat er zeer veel verschillende genetische afwijkingen aan ten grondslag liggen, waardoor de ziekte kan worden onderverdeeld in verschillende subgroepen. Een aantal groepen hebben een goede kans op genezing, maar andere reageren minder goed op de bestaande behandeling. Het is belangrijk te onderzoeken welke genen en eiwitten het gedrag van de leukemiecellen bepalen. Dit leert ons hoe leukemie kan ontstaan en welke medicijnen we er tegen kunnen ontwikkelen.


Dit onderzoek richt zich op een kleine subgroep patiënten met een specifieke afwijking in het chromosomaal materiaal (een zogenoemde MLL-herschikking, de uitwisseling van materiaal op chromosoom 6 en op chromosoom 11). Deze groep patiënten heeft uitzonderlijk slechte overlevingskansen: slechts 22% van de kinderen is 5 jaar na diagnose nog in leven. Daarom wordt er in dit onderzoek gekeken naar afwijkingen in de cellen van deze groep.

Stukjes DNA coderen voor eiwitten die, wanneer die stukjes van het DNA ‘aan’ staan, aangemaakt worden. In dit onderzoek wordt er in kaart gebracht welke stukjes van het DNA ‘aan’ staan. We vergelijken vervolgens patiënten die op elkaar lijken met een groep patiënten die andere kenmerken heeft. De opvallende verschillen worden verder onderzocht. In verdere experimenten moet de precieze functie van de eiwitten in de leukemiecel duidelijk worden. Wanneer de functie bekend is, is de volgende vraag of de werking van dit eiwit kan worden beïnvloed door medicijnen en of dit leidt tot een beter behandelbare ziekte. Hoewel het uitgangspunt een klein deel van de kinderen met AML betreft, is het evenwel mogelijk dat zaken die in deze groep worden geïdentificeerd, ook een rol spelen bij andere groepen binnen AML.

Het uiteindelijke doel van dit project is om aanknopingspunten te vinden voor nieuwe therapieën. Dit is belangrijk omdat intensiveren van de huidige therapie geen optie is vanwege ernstige bijwerkingen. Nieuwe therapieën zouden dan ook gericht moeten zijn op een afwijkend stukje DNA of eiwit in de leukemiecel en daarmee hopelijk minder bijwerkingen geven in gezonde cellen.

Conclusie
In dit project zijn drie genetische afwijkingen gevonden die uniek zijn in de groep AML patiënten met een MLL-herschikking. Deze drie genetische afwijkingen liggen in stukjes DNA die coderen voor drie specifieke eiwitten. Met aanvullende experimenten werd de functie van deze drie eiwitten in leukemiecellen onderzocht. Er was inderdaad een grotere hoeveelheid eiwit aanwezig in de leukemiecellen in vergelijking met gezonde cellen. Echter bij uitschakeling van de genen was er geen effect op groei van de leukemiecellen te zien. Ook de reactie op medicijnen bleef hetzelfde.

Dit betekent dat de veranderingen in deze specifieke eiwitten waarschijnlijk niet de meest bepalende factoren zijn voor het gedrag van de leukemiecellen. Daarom lijken deze eiwitten niet direct de juiste aangrijpingspunten voor het ontwerpen van nieuwe behandelingen te zijn. Binnen de onderzoeksgroep wordt nu het onderzoek naar deze zeer agressieve vorm van leukemie voortgezet, door middel van het uittesten van een groter scala aan nieuwe medicijnen die niet direct aangrijpen op één specifiek eiwit maar juist op een groep eiwitten die samen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van leukemie.

Onderzoeksnummer: 112 
Centrum: Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam
Startjaar: 2012
Looptijd: 1 jaar
Afgerond in: 2013
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 97.460

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
onderzoek kanker

Verminderen van bijwerkingen van dexamethason in kinderen met ALL

In deze studie is getest of toevoeging van cortisol inderdaad kan helpen.

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Bestudering van grote hoeveelheden DNA gegevens van acute myeloïde leukemie patiënten

Er zijn verschillende fouten in het DNA die kunnen zorgen voor het ontstaan van AML.

Lees verder
Behandelkamer

Onderzoek naar het toedienen van antistoffen bij de behandeling van ALL

Kun je met het toedienen van immuunglobulines het optreden van infecties tijdens de behandeling…

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Onderzoek naar de rol van de genen NKX2-1 en MEF2C

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen die gericht zijn op de leukemiecellen zelf en niet…

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren