Leukemie

Behandeling van kinderen met leukemie

Bij dezelfde dosis geneesmiddel heeft het ene kind veel meer werkzame stof in het bloed dan het andere kind: geïndividualiseerde behandeling belangrijk.

De behandeling van kinderen met leukemie bestaat uit een combinatie van verschillende medicijnen. De meeste kinderen reageren goed op deze medicijnen, maar helaas geldt dit niet voor alle kinderen. Eén van de oorzaken hiervan is de hoeveelheid medicijnen die uiteindelijk in het bloed terecht komt. Op dit moment krijgen alle kinderen “dezelfde dosis” medicijnen. Voor het bepalen van deze dosis wordt er rekening gehouden met het gewicht van het kind zodat elk kind uiteindelijk eenzelfde hoeveelheid in het bloed zou moeten hebben. Helaas blijkt dit in het echt vaak niet optimaal te werken en is er in het bloed van verschillende patiëntjes soms wel een tienvoudig verschil in de aanwezige hoeveelheid van de geneesmiddelen. Het ene kind wordt dan dus tien keer meer of tien keer minder blootgesteld aan het geneesmiddel dan het andere kind. Een te hoge hoeveelheid kan zorgen voor ernstige bijwerkingen, terwijl een te lage hoeveelheid ervoor kan zorgen dat de behandeling niet optimaal is. In dit onderzoek is onderzocht wat deze verschillen tussen patiënten veroorzaakt, zodat de gegeven hoeveelheid medicijnen per patiënt individueel aangepast kan worden. Hiervoor is van een grote groep van 170 leukemiepatiënten bloed verzameld en is hierin de hoeveelheid van de gebruikte medicijnen gemeten. Vervolgens is er met behulp van wiskundige modellen en computermodellen onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de patiënten. Daaruit bleek dat kinderen met een laag gewicht waarschijnlijk een hogere dosis moeten krijgen van het middel asparaginase. Gegevens voor andere geneesmiddelen worden op dit moment nog geanalyseerd. De ontwikkelde computermodellen kunnen helpen de optimale hoeveelheid geneesmiddel voor elke patiënt te bepalen op basis van specifieke kenmerken van de patiënt. Daarmee kunnen deze modellen bijdragen aan de geïndividualiseerde behandeling, waarbij elk kind de voor hem optimale behandeling krijgt, voor het beste resultaat met zo min mogelijk bijwerkingen.

Onderzoeksnummer: 100
Centrum: Sophia Kinderziekenhuis - Erasmus MC Rotterdam
Startjaar: 2014
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten: € 742.776
Bijdrage KiKa: € 324.080

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
onderzoek kanker

Verminderen van bijwerkingen van dexamethason in kinderen met ALL

In deze studie is getest of toevoeging van cortisol inderdaad kan helpen.

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Bestudering van grote hoeveelheden DNA gegevens van acute myeloïde leukemie patiënten

Er zijn verschillende fouten in het DNA die kunnen zorgen voor het ontstaan van AML.

Lees verder
Behandelkamer

Onderzoek naar het toedienen van antistoffen bij de behandeling van ALL

Kun je met het toedienen van immuunglobulines het optreden van infecties tijdens de behandeling…

Lees verder
onderzoek kinderkanker microscoop

Behandeling van MLL-herschikte acute myeloïde leukemie

Het is belangrijk te onderzoeken welke genen en eiwitten het gedrag van de leukemiecellen bepalen.

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren