Hooggradige gliomen

Behandeling van hooggradige gliomen

Hersentumoren zijn, na leukemie, de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen en dragen in sterke mate bij aan sterfte door kinderkanker. De meest agressieve groep van hersentumoren, hooggradig gliomen, hebben een zeer slechte prognose met een 5-jaars overleving van 20-40% voor kinderen met een anaplastisch astrocytoom, 10-15% voor kinderen met een glioblastoom en ~1% voor kinderen met een diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG of hersenstamtumor).

De huidige behandeling van hersentumoren bestaat uit een combinatie van radiotherapie (bestraling), chirurgie en/of medicijnen. Hoewel het is aangetoond dat het operatief verwijderen van de tumor de belangrijkste factor is voor de overleving van kinderen met een hooggradig glioom en dat ook bestraling een gunstig effect heeft, is de rol van medicijnen nog beperkt.

In dit project zullen de mogelijkheden voor het gebruik van epigenetische medicijnen in de behandeling van hersentumoren bij kinderen onderzocht worden. Epigenetica – het mechanisme dat verantwoordelijk is voor het toegankelijk maken van DNA – lijkt namelijk een belangrijke rol te spelen in kinderkanker en bij kinderhersentumoren in het bijzonder. Daarom zal het effect van 131 verschillende epigenetische medicijnen worden getest op tumorcellen die afkomstig zijn van patiënten met een hooggradig glioom.

Daarbij wordt de toxiciteit gemeten, maar wordt er ook gekeken naar onderliggende biologische processen, zoals modificaties van histon eiwitten en veranderingen in het DNA. Daarnaast zal de zogenaamde CRISPR (‘clustered regularly interspaced short palindromic repeats’)/Cas9-technologie worden gebruikt om eiwitten te identificeren die ervoor kunnen zorgen dat cellen ongevoelig worden voor de epigenetische medicijnen.

Door deze eiwitten tijdens de epigenetische behandeling in hun functie te remmen, kan de effectiviteit van de therapie verhoogd worden. Dergelijke medicijncombinaties zullen vervolgens in het laboratorium getest worden op onderzoeksmodellen. Hierbij zullen er uitsluitend geregistreerde medicijnen gebruikt worden, zodat effectieve combinaties snel toegepast kunnen worden in de behandeling van kinderen met een hooggradig glioom in de kliniek.

Onderzoek: 210
Centrum: VU medisch centrum Amsterdam
Startjaar: 2016
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 462.504

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
onderzoek kinderkanker microscoop

Modelsystemen voor het bestuderen van hersenstamtumoren

Tijdens het ontwikkelen van diermodellen is er ook een onverwachte ontdekking gedaan.

Lees verder
Astrocytoom

Analyse van SEGA cellen

Analyse om nieuwe therapeutische doelwitten te detecteren

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren