Onderzoek hodgkin lymfoon

Beeldvorming van het lichaam met MRI scan bij Hodgkin lymfoom

Beeldvorming van het hele lichaam met MRI scan voor het bepalen van uitbreiding van de ziekte en respons op behandeling bij kinderen met Hodgkin lymfoom

Introductie 
De kwaadaardige lymfomen, Hodgkin lymfoom (HL) en non-Hodgkin lymfoma (NHL), omvatten ongeveer 10% van alle kwaadaardige tumoren bij kinderen. Om de uitbreiding van de ziekte (stagering) en de respons op therapie (restagering) te bepalen moet er een afbeelding van het hele lichaam gemaakt worden. Dit kan met twee methodes: computed tomography (CT) en 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG-PET scan). De resultaten hiervan kunnen invloed hebben op de keuze van behandeling en inschatting van de prognose.

Een nadeel van deze twee methodes is dat ze gepaard gaan met een significante hoeveelheid ioniserende straling en daarmee het risico op secundaire tumoren vergroten. Met een nieuwe techniek, een magnetic resonance imaging (MRI) scan is het nu mogelijk tumoren in beeld te brengen en tijdens therapie te volgen. Een MRI scan is een radiologische techniek waarmee beeldvorming van het gehele lichaam in één enkel onderzoek mogelijk is zonder gebruik te maken van ioniserende straling en zou een geschikt alternatief kunnen zijn voor de andere twee methodes bij de stagering van Hodgkin lymfomen.

Patiënten die in aanmerking komen voor deelname aan studie zijn kinderen van 8 t/m 18 jaar met een Hodgkin lymfoom. De patiënten ondergaan een MRI scan, in aanvulling op de protocollaire (routinematige) beeldvorming (FDG-PET en CT scan), op 3 tijdstippen: bij initiële stagering, na 2 chemokuren en aan het eind van de behandeling. Wij verwachten in een periode van 3 jaar 75 kinderen te kunnen includeren. De resultaten van stagering en restagering van MRI zullen vergeleken worden met die van de twee bestaande methodes. Voor de beoordeling van de beelden worden gestandaardiseerde scoreformulieren gebruikt en de beoordelaars zijn geblindeerd voor de uitkomsten van de overige onderzoeken. Klinische en radiologische follow-up na 3 jaar zal gebruikt worden om verschillen tussen de bestaande methodes en de MRI scan op te lossen.

Met deze studie wordt de nauwkeurigheid van de MRI scan van het hele lichaam voor de stagering en restagering van Hodgkin lymfomen bij kinderen ten opzichte van de twee bestaande methodes onderzocht. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de minimalisering van de stralingsbelasting.

Stand van zaken
Het eerste jaar van deze studie heeft in eerste instantie in het teken gestaan van het vastleggen van afspraken met de kinderziekenhuizen die deelnemen aan de studie. Uiteindelijk werken 10 (kinder)ziekenhuizen in binnen- en buitenland mee. In Nederland zijn dat: het UMC Utrecht, AMC, VUMC, UMCN en Erasmus MC. In het buitenland hebben 5 ziekenhuizen uit respectievelijk Barcelona (Spanje), Genua (Italië), Graz en Wenen (Oostenrijk), en Singapore zich aangesloten bij deze studie. Daarnaast zijn er nog 2 kinderziekenhuizen in het buitenland die interesse in het onderzoek hebben getoond. Vervolgens is er gestart met het includeren van patiënten.

Tot nu toe zijn er 9 kinderen met het Hodgkin lymfoom geïncludeerd. Dit is minder dan gepland, maar verwacht wordt dat het aantal deelnemende patiënten naar het gewenste niveau gebracht kan worden nu alle deelnemende centra gereed zijn voor start van de studie.

Onderzoeksnummer: 87 
Centrum: Wilhelmina Kinderziekenhuis – UMC Utrecht
Startjaar: 2012
Looptijd: 3 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 435.766

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Meer over dit onderwerp
Non-hodgkin

Antilichamen gericht tegen CD-20

Een nieuwe behandeling van kinderen

Lees verder
Hodgkin

Effect behandeling op vruchtbaarheid

Behandelingsprotocol voor de ziekte van Hodgkin

Lees verder

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren