Voortgang onderzoek 20

Door middel van het VEVO-onderzoek wordt onderzocht wat het algehele effect van de behandeling van kinderkanker is op onder andere de vruchtbaarheid van vrouwen die op kinderleeftijd kanker hebben gehad. Voor dit onderzoek zijn alle vrouwelijke overlevenden van kinderkanker die in Nederland behandeld zijn tussen 1960 en 2002, en die inmiddels ouder zijn dan 18 jaar, uitgenodigd om deel te nemen. Het eind van de dataverzameling voor het VEVO-onderzoek is in zicht! Sinds 2008 zijn er gegevens verzameld. In bijna 5 jaar tijd zijn er 3359 vrouwen uitgenodigd voor het onderzoek (1689 overlevenden en 1670 controlepersonen) en hebben 1847 vrouwen deelgenomen (1047 overlevenden en 800 controlepersonen). Niet iedereen doet aan alle onderdelen mee. Hoe de verdeling is over de verschillende responsgroepen, is te zien in de ‘taartgrafieken’ hieronder.

16. Voortgang onderzoek 20

 

In de komende maanden zullen de verzamelde gegevens gekoppeld worden aan gegevens over de behandeling van de overlevenden. Op deze manier kan een nauwkeurige schatting gemaakt worden van de behandeling specifieke risico’s op een verminderde vruchtbaarheid en vervroegde overgang voor deze groep vrouwen.

In de afgelopen jaren zijn er al een aantal publicaties verschenen die (direct of indirect) betrekking hebben op het VEVO-onderzoek. Uiteraard zullen er in de komende periode nog meer publicaties verschijnen.